Sustainability Talks bjuder på spännande samtal och insikter kring vår tids stora ödesfråga -  hur vi klarar klimatomställningen - och hur hållbarhet kan vara en framgångsfaktor i näringslivet. Podden har tidigare haft gäster som Camilla Larsson, VD för KPA Pension, Fredrik Nilzén, hållbarhetschef på Swedbank, och Gabriel Lundström, ESG-chef på SEB Life & Ordförande för UN Global Compact Sverige.

I det aktuella avsnittet samtalar Holmens Isabelle Rydelius, hållbarhetscontroller, och Ville Broman, hållbarhetsansvarig, om skogens och Holmens bidrag till en hållbar framtid.

Ämnen som berörs är bland annat storskaligt träbyggande, och hur Holmen arbetar med hållbarhet i en decentraliserad organisation. Ville Broman riktar ljuset mot hållbarhetsrapportering, något som numera ses på samma sätt som finansiell rapportering, med högre krav på datakvalitet och fler avdelningar involverade.

Isabelle Rydelius lyfter fördelarna med den nya rapporteringsstandarden CSRD:

 - Det positiva med det nya sättet att rapportera, enligt CSRD, är att det ger oss ett gemensamt och standardiserat sätt att berätta om vad vi faktiskt gör, konstaterar Isabelle.

Både Isabelle och Ville betonar fördelarna med att arbeta i en cirkulär affärsmodell. Isabelle framhåller Holmens betydande minskning av fossila utsläpp med över 90 procent sedan 2005 och understryker vikten av ett aktivt skogsbruk.

 

Lyssna på podden här:

Sustainability Talks – by Cordial | Podspace

 

Sustainability Talks produceras av managementbolaget Coridal.