Norra Sverige är på frammarsch. De senaste åren har flera stora etableringar skett och konkurrensen om arbetskraften hårdnar, inte minst i Skellefteå med omnejd där Holmen har sina två sågverk.

Nu satsar Holmen på en stor employer branding-kampanj för att öka kännedomen om företagets roll som arbetsgivare i sågverksbranschen i Västerbotten. Kampanjen, som går under namnet ”Många undrar”, ska skapa en starkare känsla för anläggningarna i Kroksjön och Bygdsiljum – och sågverksindustrin som framtidsbransch – så att fler blir intresserade av att arbeta där.

Kampanjen startar vecka 4 och kommer att synas på flera olika plattformar – både fysiskt och digitalt – runt om i Västerbotten, med tonvikt på områdena närmast Holmens två sågverk.

Temat ”Många undrar” tar fasta på att det finns en nyfikenhet kring sågverksindustrin och den förändring branschen har genomgått. För att besvara några av de frågor som finns har Holmen valt ut ett antal intresseväckande budskap och även tagit hjälp av medarbetare i Kroksjön och Bygdsiljum som medverkar i kampanjfilmer och berättar om sina jobb.

Besök kampanjsidan ”Många undrar” här