Iggesunds Bruk har tillsammans med det nordiska teknikkonsultbolaget Combitech driftsatt det första privata 5G-nätet i Sverige, med både inomhus- och utomhustäckning.

Nätet kommer att koppla upp transporter till och från den närliggande hamnen i Skärnäs. Det är ett första steg i resan att ”smartifiera”, det vill säga koppla upp, upp hela bruket. Fler och fler områden kommer att inkluderas för att säkra positionen som det mest effektiva och stabila kartongbruket i Sverige.

Det privata 5G-nätet möjliggör sömlös kommunikation mellan olika system samtidigt som det skapar en stabilare uppkoppling. Lösningen minimerar onödiga transporter och minskar då även användandet av drivmedel. 

Effektivt, hållbart och säkert

Iggesunds Bruk har en hållbar produktionsprocess, med lågt koldioxidavtryck, tack vare stora investeringar i energisystem de senaste tio åren. Transporter är ett av de områden som bruket kan förbättra, vilket gör investeringen i 5G, med det här fokuset som start, ännu viktigare.

Ett annat viktigt område är cybersäkerhet. Det privata 5G-nätet garanterar en betydligt säkrare kommunikation och uppkoppling. 

- Vi på Holmen Iggesund har alltid varit före vår tid, oavsett om det har handlat om att minska vårt klimatavtryck eller att se till att vi har den senaste tekniken, säger Johan Nellbeck, vd på Holmen Iggesund. 

- Det här är helt i linje med vår strategi att vara en av de mest effektiva och mest hållbara bruken. För att ta oss dit behöver vi samarbeta med de bästa leverantörerna, och 5G-nätet tillsammans med Combitech gör att vi tar ett stort kliv in i framtiden.

Jessica Öberg, vd på Combitech kommenterar:

- Att koppla upp Iggesunds Bruk med 5G är en väldigt spännande smartifiering. Vi är såklart stolta över att få det här på banan tillsammans med Holmen Iggesund, och ser fram emot att jobba tight tillsammans för att identifiera och implementera all digital service som nätverket möjliggör.

Holmen Trävaror driver flera projekt

Även Holmen Trävaror driver flera olika projekt för att undersöka hur väl ett 5G-nät kan matcha behoven som finns inom träindustrin. Man tittar bland annat på om 5G kan användas för att i framtiden kunna höja bandbredden, möjliggöra fjärrstyrning av fordon samt underlätta vid installation av ytterligare mät- och styrutrustning.

Träcentrum Norr (TCN) driver ett projekt där man studerar möjligheter och utmaningar av 5G nät på träindustrin, såväl publikt som privat. Studien drivs av Rise som genomför fältstudier på 3 olika siter som har skilda förutsättningar. Siterna är Norra Timbers såg i Kåge, SCA:s site i Tunadal samt andra industrier som kan påverka och Bygdsiljum.

 

Fakta 5G-nätet​

  • Bygger på Nokias välprövade 5G-lösning.  
  • Lanseras i steg.  
  • Kopplar som första steg upp transporter mellan Iggesunds Bruk och hamnen i Skärnäs för att lösa utmaningar kring kommunikation.​
  • Minimerar också onödiga transporter, vilket gör bruket mer hållbart. 
  • Combitech ansvarar för planering, installation, driftsättning och support för 5G-nätet.​

 

För mer information, kontakta:​

Peder Hägglund 
Chef Teknik/Projekt/IT på Holmen Iggesund 
Telefon: 070-550 82 50 
peder.hagglund@holmen.com