Hur möter vi klimatutmaningarna och stärker den biologiska mångfalden och vad har skogen för roll för den gröna omställningen? Holmen vill tillsammans med Skogsindustrierna bidra till en positiv samhällsutveckling och har som ambition att både förbättra vårt positiva avtryck och öka omvärldens insikter i vad vi inom industrin gör och kan göra.

Startskottet på kampanjen var LinkedIn-eventet ”Hur kan Sverige bli mer cirkulärt” den 2 december där Holmens hållbarhets- och kommunikationsdirektör Stina Sandell tillsammans med Stefan Sjöstrand, vd och koncernchef, SkiStar AB och Viveka Beckeman, vd på Skogsindustrierna, samtalade om vad bland annat konsumenter, företagen och politikerna kan göra för att underlätta den cirkulära resan.

"Hur kan vi tänka ännu mer framsynt och kreativt?"

"Hållbarhet och cirkularitet är två områden som nästan aldrig konkurrerar, tvärtom – att samarbeta över gränserna med andra branscher och företag kan skapa helt nya möjligheter. Vi tar hand om hela trädet och vår verksamhet är i grunden cirkulär, men hur kan vi tänka ännu mer framsynt och kreativt? I nya och oväntade sammanhang kan säkert vi i Holmen både inspirera och inspireras. Som en tittarkommentar till eventet löd: Det som en klassar som skräp kanske någon annan klassar som råvara", säger Stina Sandell, hållbarhets- och kommunikationsdirektör på Holmen.  

Framtidsresan kommer pågå under tre år och ha stort fokus på:

  • Livskraft i hela Sverige
  • Klimatomställningen
  • Ett cirkulärt samhällsbygge
  • Biologisk mångfald

 

Det cirkulära är det enda raka – hur bidrar Holmen

Växande välmående skogar, effektiv råvaruhantering och cirkulära kretslopp är förutsättningar för Holmens lönsamhet. Det är också grunden till en genuint hållbar affär.

Holmens affärsmodell är cirkulär. Skogens kretslopp ger oss virke. Virket förädlas och blir till produkter, som våra kunder i sin tur kan förädla. När livscykeln närmar sig slutet kan produkterna återvinnas och återuppstå i ny form, eller göra nytta som biobränsle.

Läs mer: Holmens cirkulära affär

Panelsamtal LinkedIn kan du se här