Varje år hamnar 8 miljoner ton plast i haven, och inom EU pågår ett arbete för att minska användningen. Just nu görs försök inom Holmens affärsområde Paper att ta fram förpackningspapper som kan användas till exempelvis papperspåsar och som omslagspapper till mat.

Även om det numera finns en skatt på plastpåsar i Sverige är det fortfarande fullt av plastförpackningar i butikerna. En undersökning från förpackningsföretaget DS Smith och White Space från förra året visade att europeiska stormarknader har potential att ersätta 1,5 miljoner ton plastförpackningar.

Och stödet bland folk i allmänhet är stort. 80 procent av de som svarade i undersökningen anser att det är viktigt att få bort engångsplastprodukter och över 90 procent tycker att användning av andra material än plast är en del av lösningen.

Hållbara produkter till förpackningsindustrin

Sedan en tid tillbaka driver Holmens affärsområde Paper två produktutvecklingsprojekt riktade mot den växande förpackningsindustrin. Förra året gjorde man en marknadsundersökning för att ta reda på vilka krav kunder inom förpackningsindustrin har på till exempel service och kvalitet.

– Vi skulle kunna rikta in oss på exempelvis papper till papperspåsar, omslagspapper till mat och skyddspapper till industrin. Men det kräver en annan marknadsstrategi, andra kompetenser och även andra mätvärden. Papperets styrka är till exempel väldigt viktig att lyfta fram, säger Tommy Wiksand, Business Development Director.

Produktutvecklingsarbetet har pågått en tid på bruken och även Holmens koncerngemensamma utvecklingsavdelning är med. I Hallsta har arbetet med att utveckla ett starkare papper pågått i två år.

– Vi har redan sålt en liten volym papper i Europa som kommer användas till papperspåsar, fortsätter Tommy (på bild).

Samtidigt pågår utvecklingen av papper som går att använda som omslagspapper till mat. För det krävs att pappret har en barriär som stoppar fett och fukt. En viktig faktor är att barriären är helt biobaserad och komposterbar.

– Utvecklingsarbetet är otroligt spännande. Det ställs andra krav på egenskaper hos papper till förpackningar än vad vi är vana vid, och det är fascinerande att se vad vi kan göra. Vi har redan kommit väldigt långt. Sedan är den stora utmaningen att nå ut till kunderna med vårt papper. Även om Holmen har en lång historia, är det långt ifrån alla kunder inom förpackningsindustrin som känner till oss. Men efterfrågan på förnybara förpackningsmaterial är stor, och vårt papper är ett bra komplement, säger Tommy.

Hållbara anteckningsblock - Holmen NOTE

När Holmen NOTE lanserades i februari var målet att söka sig mot ny kategori kunder – tillverkare av anteckningsblock. Även om ljusheten inte fullt ut kan matcha träfritt papper finns andra tydliga fördelar med Holmens papper, inte minst när det gäller hållbarhets- och kostnadsaspekten jämfört med konkurrenterna.

– Fördelarna med vårt trähaltiga papper handlar framför allt om hållbarhet eftersom det kommer från hållbart brukade skogar. Vi har nästan inga koldioxidutsläpp från vår produktion och vi använder 98 procent av trädet i vår tillverkningsprocess. Det kan jämföras med 40-50 procent för träfritt papper. Sist men inte minst kan vi erbjuda ett kostnadseffektivt alternativ, säger Mikael Hjelm, Business Development Manager (på bild).

Anteckningsblock finns i en mängd varianter, från exklusiva skinninbundna till billiga kollegieblock. Holmen Paper har därför tagit fram alternativa varianter av Holmen NOTE för olika segment – allt från riktigt exklusiv känsla till enkelt och funktionellt.

Stark innovationskraft inom Holmen

Innovationskraften inom Holmen är stor. Alla affärsområden arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra både produkter och processer. Innovation och produktutveckling är grundläggande faktorer för ett hållbart företag, och Holmens hållbarhetsfokus är något som kunderna, både nya och gamla, lyfter som en stor fördel.

Genom att vara en ansvarstagande och miljömedveten partner, med stor flexibilitet och lyhördhet för kundernas behov, läggs grunden för ett hållbart samarbete