Mattias Brodén, avdelningschef för utveckling och logistik på Holmen Paper Braviken, har lett det uppmärksammade förebyggande arbetsmiljöarbete för nyktra transporter.

– Det är fantastiskt kul att vi lyckats så bra. Framförallt innebär vår nolltolerans stora säkerhetsvinster inne på bruket, men det är en så klart en bonus att vi nu vet att allt färre chaufförer väljer att dricka alkohol på väg till oss. Det är liksom ingen idé att chansa. För vi testar verkligen precis alla, förklarar Mattias.

Arbetet har gett goda resultat och antalet onyktra förare har mer än halverats sedan kontrollerna infördes. Under 2016 – vid de första mätningarna – blåste 26 chaufförer rött. Året efter fastnade 22 i kontrollerna. 2018 uppmättes 20 röda blås och 2019 var siffran nere på 12. Alltså inte ens hälften så många som för fyra år sedan. Hittills i år är antalet tre, men sen Corona-pandemin utbröt görs inga kontroller av säkerhetsskäl.

Arbetet med att nykterhetstesta externa chaufförer är sedan starten avtalsreglerat hos kunder och transportörer. Polisen, Trafikverket och nu även IQ, är exempel på utomstående aktörer som ser mycket positivt på Holmens initiativ inom trafiksäkerhet och samhällsansvar.

Anders Wiman, projektledare för NYKTRA-projektet, ett trafiksäkerhetssamarbete mellan Trafikverket och Polismyndigheten, menar att det jobb som Mattias och hans medarbetare genomfört är ett strålande exempel på hur tryggheten i trafiken ökar när många hjälps åt.

– Enkelheten, tydligheten och att det är lika för alla är några av anledningarna till att Bravikens nykterhetsarbete blivit så framgångsrikt. Skulle fler aktörer göra som Holmen Paper skulle vi snabbt minska utrymmet för onyktra resor i samhället och därmed risken för olyckor. Med fokus på sin egen arbetsmiljö har de i även bidragit till ökad trafiksäkerhet i sitt närområde. Vi ser Braviken som en lysande förebild och ett bevis på att man med relativt enkla medel kan nå väldigt långt, säger Anders Wiman.

I höst blir det formellt firande då IQ ska överlämna sitt diplom. Något som Mattias förstås tycker är både kul och hedrande.

– Vi gjorde verkligen inte det här för att få diplom, men visst känns det bra att få uppskattning. Jag vet att vi inspirerat andra till att göra samma sak. Större internationella företag och ett antal industriföretag här i trakten har infört liknade kontrollsystem som vi har. Det gör mig stolt och glad. Det allra bästa är att vårt interna säkerhetsarbete kan göra nytta för så många därute. Och till och med rädda liv.