- Skogsindustrin har av tradition haft en övervägande manlig representation. Med fler kvinnor och en mångfald av bakgrunder och erfarenheter vill vi skapa en mer dynamisk organisation som tar vara på all tillgänglig kompetens. Genom att samarbeta med Female Technical Engineer hoppas vi kunna bidra till att fler kvinnor söker sig till tekniska utbildningar och samtidigt göra skogsindustrin till en än mer dynamisk och fortsatt lönsam bransch, säger Henrik Sjölund VD och koncernchef i Holmen.

Henrik Sjölund VD och koncernchef i Holmen.

"Med fler kvinnor och en mångfald av bakgrunder och erfarenheter vill vi skapa en mer dynamisk organisation som tar vara på all tillgänglig kompetens" - Henrik Sjölund

Personlig utveckling, inspiration och kontakter

Deltagarna i programmet läser sitt sista eller näst sista år på en högskole- eller civilingenjörsutbildning. Under programmet erbjuds deltagarna personlig utveckling, inspiration och unika kontakter med partnerföretagen.

Genom bland annat skräddarsydda besök hos partnerföretagen får deltagarna en djupare förståelse för företagens verksamhet och utmaningar, samt möjlighet att veta mera om de spännande jobb som finns inom teknik.

Nya metoder för att ta vara på begåvning

Teknikbranschen har idag betydligt fler män än kvinnor och könsfördelningen är idag 80-20 till männens fördel. Vi är övertygade om att en ensidig könsfördelning starkt begränsar möjligheterna för en bransch nu och i framtiden. Företag behöver hitta nya vägar för att kunna ta tillvara på all den potential som finns på arbetsmarknaden.

Vi behöver all begåvning, initiativkraft, nytänkande och kompetens som finns, oberoende av kön, för att lösa de utmaningar vi står inför idag, berättar Eva Fredriksson, en av grundarna av Female Technical Engineer.

"Fler kvinnliga högskoleingenjörer och civilingenjörer ska söka sig till tekniktunga utbildningar" - Eva Fredriksson

- Det vi, tillsammans med våra partnerföretag, vill åstadkomma är att arbeta för att fler kvinnliga högskoleingenjörer och civilingenjörer ska söka sig till tekniktunga utbildningar och miljöer. Vi behöver fler smarta, kompetenta och drivna kvinnliga medarbetare, avslutar Eva Fredriksson.

Om programmet Female Technical Engineer

Kvinnliga civilingenjörsstudenter och högskoleingenjörer som läser sista eller näst sista året kan söka, oavsett vilken inriktning de har i sina studier. Female Technical Engineer verkar tillsammans med engagerade partnerföretag för att ge kvinnliga ingenjörsstudenter en allsidig bild, fri från stereotyper, av vad tekniska yrken innebär.

Female Technical Engineer utgör också en plattform där kvinnliga ingenjörsstudenter får möta och lära känna partnerföretagen och likasinnade kvinnor, samt får en inblick i de inspirerande jobbmöjligheter som finns inom teknik.