Trucken är nu återlämnad och man räknar nu på driftsekonomi samt ser över övriga tekniska förutsättningar som exempelvis hur laddning ska kunna ske effektivt. 

 De flesta är positiva och överens om att det är el-alternativ som gäller i framtiden. Med rätt anpassade truckar är förutsättningarna för vinster när det gäller både hållbarhet, ekonomi och arbetsmiljö stora, säger Jonas Bryngelsson som är chef på Justerverket 

Det var grannföretaget Kalmar (ett företag inom Cargotech) som tillhandahöll trucken. Den globala logistikkoncernen servar de befintliga dieseltruckarna och erbjöd sågverket en provperiod på två veckor för att testa och utvärdera. 

Jennie Löjdström, gruppledare på torkavdelningen, berättar: 

– De flesta av våra truckförare och torkskötare tyckte att den fungerade bra, även om den aktuella trucken inte var anpassad efter de mått och förutsättningar som gäller just här. Det gjorde att trucken inte kom till full effekt, men det handlar ju om inställningar om det väl blir aktuellt att införskaffa en eltruck. 

"De flesta är positiva och överens om att det är el-alternativ som gäller i framtiden." 

Fredrik Jonsson, torkskötare i ett av de tre skiftlagen, är mycket positiv. Han berättar att trucken dock uppträder på ett något annorlunda sätt än jämfört med de befintliga. 

– Den passade min körstil. Eltrucken är mer direktverkande och ”svarar” snabbare än en dieseltruck. Jag tror att det mest är en vanesak när det gäller skillnaderna mot de andra. 

Även hans kollega, truckföraren, Hevind Hajo, testade trucken: 

– Visst var det skillnad. När man släppte gasen var det betydligt mer motorbroms jämfört med hur det brukar vara. Däremot var det ett vinande ljud inne i hytten som jag inte riktigt gillade, men det går kanske att lösa med en annan ljudisolering. 

Just buller, i alla fall utanför själva hytten, är en av de viktigaste fördelarna som nämns. Den mest uppenbara är kanske hållbarhetsvinsten, men även förutsättningarna för bättre driftsekonomi bedöms som mycket stora. En eltruck är förvisso generellt sett någon dyrare i inköp än en traditionell truck, men i det långa loppet blir kostnaden sannolikt betydligt lägre.  

– Energikostnaden i jämförelse är ju försvinnande liten, dessutom går det snabbt och enkelt att byta batteri, definitivt snabbare än att tanka fullt, säger Fredrik. 

Trucken var utrustad med ett traditionellt blybatteri, en laddning av ett sådant visade sig räcka drygt ett skift.  


 
– För att få en lösning med blybatterier krävs det en uppsättning om tre batterier för en truck. Hur det skulle se ut med mer moderna batterier vet vi inte säkert men då skulle vi troligen klara oss med bara en uppsättning. Då ställs dock andra krav på att ha laddstationer för mer frekvent laddning löpande under dagen när tillfälle ges. 

– Satsar vi på eltruckar kommer vi självklart att ha flera batterier så att det inte blir stopp på grund av detta, avslutar Jennie som får medhåll av övriga om att oavsett hur det blir i närtid, så talar logiken för fler eltruckar i framtiden. Det räcker ju med att titta på bilbranschen och den övriga samhällsutvecklingen.