Sedan 2019 har skogsföretagen arbetat tillsammans med Komatsu Forest med målet att utveckla ett nytt skogsmaskinkoncept som långsiktigt gynnar det hållbara skogsbruket. Nu finns en konceptmaskin av bandskotaren Centipede, som betyder tusenfoting.

Den innovativa maskinen ska ge betydligt mindre marktryck jämfört med en konventionell maskin, hålla lägre bränsleförbrukning på mjuk mark, bättre förarkomfort och ge ett jämnare flöde till industrin.

– Den minskade markpåverkan gör att det blir lättare att genomföra drivning under alla tider av året, vilket är viktigt när vi går mot kortare perioder med tjälad mark, säger Jan Åhlund, skogsbrukschef på Holmen Skog.

Bandkonstruktionen gör att vikten fördelas på en större yta, samtidigt som maskinen sväljer hinder lättare utan att studsa till som traditionella maskiner som kör över stubbar och stenar. Det förbättrar inte bara förarmiljön, utan gör att det också går fortare att köra fram virke.

– Blir det här en framgång hoppas vi att vi successivt får se fler och fler maskiner med den här tekniken, säger Jan Åhlund.

Konceptet har utvecklats av maskintillverkaren Komatsu Forest i samarbete med Holmen, BillerudKorsnäs, Mellanskog, Norra Skog, SCA, Stora Enso, Sveaskog och Södra.