Paul Okker ersatte den 1 april Kenneth Nystén som lämnar företaget. Förutom denna förändring så har Johan Nellbeck även inrättat en ny roll för att stärka samarbetet och koordineringen av affärsområdets tre produktionsenheter; Iggesunds bruk, Workingtons bruk samt Strömsbruks förädlingsanläggning. Den tidigare platschefen för kartongbruket i Workington, Ulf Löfgren, tillträdde denna roll den 1 mars. I samband med det tog Jenny Bergström, tidigare avdelningschef för Workingtons kartongproduktion och med totalt 17 års erfarenhet från kartongbranschen, över som platschef för Workingtons bruk.

Ledningsgruppen har sedan Johan Nellbeck tillträdde i augusti 2019 breddats och även Supply Chain, Product Portfolio Management, HR, Kommunikation & Hållbarhet, Finans, Teknik och IT ingår.

– Jag är mycket nöjd med den samlade kompetens och erfarenhet som ledningsgruppen besitter. Med detta team säkerställer vi en holistisk syn på vår affär och vår verksamhet vilket är en förutsättning för att skapa värde för våra kunder och engagemang hos våra medarbetare, säger Johan Nellbeck.

Läs mer här