– För att kunna dra korrekta slutsatser måste vi se helheten. Vi behöver jämföra scenarier som spänner från ett aktivt till ett inaktivt skogsbruk och så långt möjligt använda data från verkligheten, säger Peter Holmgren, tidigare chef för FAO:s globala klimatarbete och idag rådgivare inom hållbar utveckling.

I den nya rapporten The Forest Carbon Debt Illusion har han därför analyserat hur olika nivåer av skogsbruk i Sverige påverkar kolflöden och koldioxidkoncentrationen i atmosfären. Slutsatsen är tydlig. Mängden koldioxid skulle öka i atmosfären om skogsbruket minskade – även på kort sikt.

– Minskar vi användningen av skog ökar användningen av fossilbaserade material och då ökar de totala utsläppen. En tillfälligt ökad kolinlagring i skogen klarar inte att kompensera för detta, säger Peter Holmgren.

Magnus Berg, chef för näringspolitiska avdelningen på Skogsindustrierna, anser att resultaten är betydelsefulla för alla som vill ställa om till ett mer hållbart samhälle. Han lyfter även fram behovet av ytterligare forskning.

– Rapporten visar svart på vitt att skogen är en stor och viktig del av lösningen, både idag och i framtiden. Peter Holmgrens analys pekar på behovet av fler vetenskapliga studier av skogssektorns klimatpåverkan, där man väger in hela värdekedjan, inklusive konsekvenser för samhället i stort. En del av dagens tongivande forskning behandlar skogen som en isolerad ö när den istället ska ses som en integrerad del i den förnybara, biobaserade ekonomin, säger Magnus Berg.

Holmen har länge sett att skogen gör mest nytta när den brukas. Unga, växande träd tar upp mer koldioxid än gamla. När trävaror från skogen ersätter fossila alternativ som stål och betong minskar koldioxidutsläppen radikalt. 

– Det bästa för klimatet är att skörda så mycket som möjligt utan att minska koldioxiden i den stående skogen och att ersätta fossila material med skogsbaserade, säger Henrik Sjölund, VD och koncernchef, Holmen.

 

Hela rapporten finns tillgänglig på Skogsindustriernas webbplats.