- Vi har fått vänja oss vid att beslut i Bryssel påverkar oss i allt större utsträckning. Med Nils gedigna kompetens är jag övertygad om att vi både kan förmedla en mer rättvisande bild av svenskt skogsbruk och även få förståelse för hur vi bör agera för att den färska fibern ska accepteras som en naturlig del av den cirkulära ekonomin, säger Henrik Sjölund, vd och koncernchef, Holmen. 

En stor del av lagarna som stiftas i Sverige kommer direkt via lagstiftning i Bryssel eller indirekt via direktiv som tolkas till lagar i Sverige. Det gör att behovet av att öka kunskapen om det nordiska skogsbrukets villkor och förutsättningar är avgörande för att främja Holmens och svensk skogsindustris konkurrenskraft i Europa. 

- Vårt hållbara skogsbruk och inte minst rätten att bruka skogen i kombination med färskfiberbaserade produkters ställning mot returfiber ligger mig mycket varmt om hjärtat. Det känns väldigt spännande och stimulerande att få ta mig an den här utmaningen, säger Nils Ringborg, Director of International Affairs, Holmen. 

Nils Ringborg rapporterar i sin nya roll till vd och koncernchef Henrik Sjölund.