Certifieringen används av Nasdaq för att signalera engagemang i marknadstransparens och för att höja miljöstandarderna. Nasdaqs ESG-matris innehåller datapunkter från miljö-, social-, bolagsstyrnings- och framtida hållbarhetsmål som Holmen tar hänsyn till i sin verksamhet.

- Vi är stolta över vår hållbara och långsiktiga affärsmodell. Genom vår verksamhet skapar vi verklig klimatnytta och bidrar till den gröna omställningen, något som certifieringen är ännu ett kvitto på, säger Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, Holmen.

Läs mer: Holmens utmärkelser inom hållbarnet