Stort grattis! Hur känns det att få den utmärkelsen – och en halv miljon kronor?
– Tack! Det känns otroligt roligt, och även mycket positivt att ett nytt forskningsfält som ännu inte har växlat upp till industriell skala uppmärksammas.

Beskriv din forskning!
– Jag har introducerat ett forskningsområde som kallas Polymer retrobiosyntes. Det innebär, lite förenklat, att man utgår från en tänkt slutprodukt, som vanligen består av oljebaserade substanser som exempelvis plast, för att undersöka om dessa kan ersättas med byggstenar från skogen eller från restprodukter inom massaproduktion.

Berätta om ditt samarbete med Holmen!
– Vi ska tillsammans ta fram pilotprodukt med en förnybar barriär för kartong. Det blir en fullt ut skogsbaserad Holmen-produkt; kartongen från skogen, och barriären från restprodukten terpentin från den egna industrin. Målet är att klara det redan under året.

Vad sker med terpentinet idag?
– Det eldas upp, och går tillbaka till produktionen i form av energi. Det är en bra början, men det går att ta ett steg till i värdekedjan. Med hjälp av bioteknik kan terpentin bli en komponent i barriärer som kan användas till Iggesund Paperboards matförpackningar. Vårt forskningskoncept behöver dock inte nödvändigtvis handla om enbart terpentin, utan kan lika gärna användas för till exempel lignin eller hemicellulosa.

Hur kommer du att använda prissumman?
– Till kompetensutveckling, nätverksbyggande och forskningsvistelser både tillsammans med Holmen, och ledande akademiska och industriella aktörer inom bioteknik i Tyskland och USA. När det gäller Holmen vill jag uttrycka min tacksamhet för att jag fått chansen. För ett antal år sedan tog jag helt informellt kontakt med Jörg Brücher (på Holmen Utveckling) för att presentera mina idéer. Sedan dess har vårt samarbete växlat upp.

Lycka till och hoppas att vårt gemensamma samarbete kommer att bidra till fler gröna produkter för en mer hållbar framtid!
– Tack! Ja, vi är definitivt på rätt väg, och genom fler gränsöverskridande samarbeten mellan industri och akademi tar vi hela tiden viktiga steg framåt.

 

Fakta:

Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfonds årliga Kompetensutvecklingspris har delats ut sedan 2007. Målet är att främja utvecklingen av svensk massa- och pappersindustris omvandling mot förbättrade och nya produkter och tjänster. Läs mer på www.sundbladsfonden.se. Fondens styrelse utses av Skogsindustrierna.