I våra verksamhetsorter har vi kunnat bidra väldigt konkret till den lokala sjukvården med masker, skyddsdräkter och skyddsglasögon. Utrustningen används i vanliga fall vid bland annat underhållsarbete och håller därför hög säkerhetsklass.


– Det är viktigt att vi alla tar ett gemensamt ansvar nu, säger Helena. Ingen kan göra allt men alla kan göra något för att vi ska ta oss igenom detta så bra som möjligt. Vid leveransen fick vi möjlighet att tacka vårdpersonalen för deras fantastiska insatser i den rådande situationen, säger Helena som jobbar med HR inom Holmen.


Fler exempel på vad vi gör:

• Delar ur ritpapper till barn i Sverige och Storbritannien


• Tillsammans med andra lokala företag arrangerade vi en allsångsturné med fika utanför äldreboenden och i bostadsområden, där alla som ville kunde sjunga med från fönster och balkonger.


• Stöder lokala föreningar och organisationer inom sport och kultur i tider då mer eller mindre samtliga arrangemang och aktiviteter ställts in och flyttats.

Vi är djupt imponerade av hur samhället i stort och enskilda individer sluter upp för att hjälpa och stödja varandra i den här krisen. Vi på Holmen kommer att fortsätta att göra vad vi kan för att bidra till det.