EU:s föreslagna skogsstrategi blev känd efter att dokument läckt ut i slutet av juni. Innehållet ledde till en våg av kritik från flera tunga branschaktörer. De stora svenska skogsägarna har i förra veckan undertecknat ett gemensamt brev till EU-kommissionen, som också Holmen står bakom.

Även branschorganisationen Skogsindustrierna är starkt kritisk mot EU-linjen, som man anser saknar insikt i skogsnäringens villkor och bidrag till ett klimatneutralt samhälle.

Den läckta skogsstrategin är en del av ett stort paket av 13 reviderade eller nya lagstiftningar, varav åtta direkt påverkar skogen, som presenteras i mitten av juli.

- Ett oacceptabelt försök till reglering av skogsbruket, skriver Henrik Sjölund vd och koncernchef, Holmen.

Här är Holmens brev i sin helhet (pdf på engelska).