Kunskapsskogarna är mark som valts ut i syfte att samla in och sprida kunskap om skogen. Varje skog är utvald på grund av dess specifika biologiska förutsättningar och har ett tema utifrån det. I Likstammen är temat ”vatten, skogsbruk och biologisk mångfald”.

Invigningen, som först var tänkt att ske på plats i skogen, genomfördes som en digital livesändning. Inbjudna att följa sändningen var politiker som ansvarar för skogs- och jordbruksfrågor, representanter från Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen, Naturvårdsverket samt intresseorganisationer som Skogsindustrierna med fler.

Här kan du läsa mer om Likstammens Kunskapsskog.