– Årets resultat visar att Holmen bidrar med verklig klimatnytta och att vi lyckats förmedla vår story på ett bra sätt. Det är roligt och betydelsefullt, eftersom vi som arbetar inom skogsindustrin vet att skogens produkter och vårt hållbara skogsbruk spelar en otroligt viktig roll för att nå världens klimatmål, säger Elin Swedlund, hållbarhetsansvarig på Holmen.

Holmens verksamhet bidrar med stor klimatnytta och minskar mängden koldioxid i atmosfären. Det märks tydligt när det oberoende hållbarhetsindexet CDP presenterar årets utvärdering av företags transparens, förståelse och hantering av klimatfrågor. Organisationen analyserar varje år data från över 9 000 bolag globalt. Dessa betygsätts från A – D baserat på de inrapporterade svaren.

Nu har CDP presenterat 2020 års resultat – och Holmen får höga betyg i två kategorier:

  • Climate Change A-
  • Forest A-

Holmen tillhör därmed de 30 procent av företagen som nådde ledarskapsnivå (A-nivå) i vår bransch.

– En starkt bidragande orsak till det fina resultatet för Climate Change är att vi under de senaste 15 åren minskat användningen av fossila bränslen med cirka 90 procent i våra anläggningar. Det har vi lyckats med genom att investera i energiproduktion med förnybara bränslen säger Lars Strömberg, miljöchef, Holmen.

Att rapportera till CDP ställer höga krav på verksamheten. CDP:s hållbarhetsindex är med sin stora mängd data ett av världens mest ansedda, och används av kapitalförvaltare, investerare och även kunder, för att bedöma företags klimatarbete. 

– Holmens höga betyg visar att vi har blivit ännu bättre på att förmedla vår klimatpositiva affär och att vi står oss mycket väl i den globala konkurrensen, säger Elin Swedlund.

 

FAKTA CDP

CDP är ett oberoende hållbarhetsindex som årligen analyserar klimatdata från över 9 000 bolag.

Företagen som rapporterar sitt hållbarhetsarbete till CDP utvärderas utifrån transparens, medvetande och hantering av klimatmässiga risker och möjligheter.

CDP:s hållbarhetsindex är ett av världens mest välkända och en viktig informationskälla för kapitalförvaltare och investerare.

Holmen har rapporterat till CDP för Climate Change sedan 2007 och för Forest sedan 2016.