Ansökningarna som i oktober lämnats in till Länsstyrelsen gäller 14 vindkraftverk i området Högsjön i Finspångs kommun och 18 vindkraftverk i området Klintaberget i Norrköpings kommun. Tillsammans omfattar projekten 32 vindkraftverk som i full drift beräknas producera cirka 0,8 TWh förnybar el årligen.

– Energiförsörjningen är en samhällsutmaning och Holmen vill vara en del av lösningen. Vi har, liksom andra företag och invånare i Östergötland, stort behov av konkurrenskraftig och leveranssäker el. Vi tycker ansökningarna är väl avvägda utifrån de förutsättningar som finns och vi hoppas att många med oss är positiva och stolta över den klimatnytta projekten kan ge, säger Nils Ringborg, talesperson på Holmen Energi för vindkraftsprojekten i Östergötland.

Utställning om vindkraft öppnar

För att sätta fokus på frågan om Sveriges framtida energiförsörjning öppnar vi torsdag 28 oktober en utställning om vindkraft i centrala Norrköping. Där kommer Holmens vindkraftsprojekt i Östergötland beskrivas, liksom hur satsningen är en del av hela Sveriges energiomställning. Utställningen vänder sig till allmänheten och kommer vara öppen torsdagar, fredagar och lördagar fram till slutet av januari.

Mer information om ansökningarna och utställningen:

https://www.holmen.com/sv/energi/vindkraft/holmens-vindkraft/vindkraftsprojekt-ostergotland/