Skogsindustriernas uppdrag är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. Branschorganisationens medlemmar stod tillsammans för 10 procent av svenskt exportvärde förra året.

Det finns gott om utmaningar, men också möjligheter, när Henrik Sjölund axlar rollen som styrelseordförande för Skogsindustrierna, ett uppdrag som branschföretagens vd:ar roterar mellan sig och innehar under två år.

– Tillväxten avtar generellt i samhället nu. Det påverkar hela näringslivet genom minskad efterfrågan. Samtidigt tillverkar skogsindustrin många viktiga produkter som människor behöver i sin vardag - allt från trä för klimatsmart byggande, hygienprodukter och förpackningar för läkemedel, livsmedel och transporter. Vi lever i en värld där globalisering och urbanisering ökar. Vi behöver fortsätta hålla igång produktionen och den samlade värdekedjan för jobbens, exportens och samhällets skull, det är det absolut viktigaste på både kort och lång sikt, säger Henrik Sjölund.

Läs mer om Holmen och Skogsindustrierna här