En rad avgörande frågeställningar för framtiden debatterades i SVT:s samhällsprogram Agenda den 5 februari. Det handlade bland annat om varifrån elen ska komma när industrin och samhället ställer om och vilka krav som ska ställas på regeringen.

Holmens VD och koncernchef Henrik Sjölund fanns på plats i studion tillsammans med Peter Carlsson, VD Northvolt och Martin Lindqvist, VD SSAB.

I debatten deltog också energi- och näringsminister Ebba Busch (KD), arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L), Mikael Damberg, ekonomisk-politisk talesperson (S), Martin Kinnunen, klimatpolitisk talesperson (SD), och Elin Söderberg, klimatpolitisk talesperson (MP).

Den stora knäckfrågan är energin

När industrin ska ställa om och samhället elektrifieras krävs enorma mängder el. Förbrukningen beräknas fördubblas till 2045. I norr pågår en jättesatsning på fossilfritt stål, som produceras av vätgas i stället för kol. Tekniken finns, men den stora knäckfrågan är energin. Varifrån ska elen komma?

Henrik Sjölund förde fram behovet av enklare tillståndsprocesser för vindkraft och lyfte intressekonflikten mellan lokal påverkan och den större samhällsnyttan som produktionen ger:

Vi är beroende av tillståndsprocesser precis som alla andra. Vi måste våga väga lokal påverkan mot samhällsnyttan totalt sett.

Energi- och näringsminister Ebba Busch ser också behov av att kapa tillståndsprocesserna för både land- och havsbaserad vindkraft. Dagens utdragna processer kallade hon ”hål i huvudet”.

Vi behöver lyckas med det här om vi ska kunna nå våra högt uppsatta klimatmål. Politikens uppgift är att se till att vi har tillräcklig kraftproduktion och snabba på tillståndsprocesserna.

"Den brukade skogen är den bästa skogen"

Henrik Sjölund påpekade att Holmen och skogsindustrin delvis har ett annat utgångsläge än annan basindustri.

Vi har redan gjort en omställning. Träden suger upp lika mycket koldioxid varje år som Sveriges utsläpp. Produkterna från skogen ersätter fossila material.

Min oro är om vi kommer vi kunna fortsätta eller kommer olika beslut kommer att göra så att vi går åt andra hållet. Tendensen och riktningen hur man ser på oss (skogsindustrin) är inte bra för klimatomställningen och Sverige.

Han får medhåll av energi- och näringsministern:

Den brukade skogen är den bästa skogen, säger Ebba Busch.

 

Se hela debatten här

Så bidrar Holmen till den gröna omställningen