Att ge kunderna en leverans av världsklass handlar om så mycket mer än att producera ett papper av yppersta kvalitetVäl så viktig är förmågan att kunna leverera varje order i rätt tid, till rätt plats och på ett hållbart sätt. Optimal transportplanering är kort och gott resultatet av att lyckas balansera marknadens behov mot den egna produktionskapaciteten. 

– Nyckeln ligger i att hitta så kostnadseffektiva, exakta och hållbara lösningar som möjligt utan att göra avkall på kvaliteten, säger Andreas Moback, Operations and Logistics Director, ansvarig för affärsområdets planering och logistik. 

Samarbetet med det österrikiska transportföretaget LKW WALTER inleddes i början av 1990-talet och har vuxit med åren. En faktor som successivt stärkt relationen är båda parters betoning på hållbarhet. LKW WALTER har delat ut sitt hållbarhetscertifikat sedan 2017.  

Holmen Papers logistikplanering med intermodala transporter (olika transportsätt, ofta en kombination av järnväg, lastbil och färjabidrog förra året till en besparing på 2 906 022 kg CO2* jämfört med om godset transporterats på bilvägar hela sträckan. För det arbetet får man nu motta LKW WALTER hållbarhetscertifikat. 

Hållbarhetsaspekten blir viktigare för varje år när transporter upphandlas, och Holmen Paperleveranser ser idag helt annorlunda ut än för något decennium sedan. Då handlade i princip allt om stora volymer av tidningspapper. 

– Det samlade logistikuppdraget är idag mer komplext. Kraven är mycket högre och det gäller att hitta den perfekta balansen mellan flexibilitet, effektiv och hållbarhet, säger Andreas Moback 

Större delen av transporterna från bruken går via terminaler i Europa varifrån kunderna gör sina avrop. För att minimera klimatpåverkan använder Holmen Paper båttransporter i så stor utsträckning som möjligt. Dessutom strävar man efter kombinationer av tåg-, båt- och biltransport där det är möjligt. 

Även när det gäller de oundvikliga vägtransporterna har Holmen agerat kraftfullt för att sänka sitt miljöavtryck. 

– Vid våra inrikes leveranser med långtradare ställer vi höga krav på transportören avseende CO2 utsläpp och miljöklass redan i upphandlingen. Idag når vi en nivå på cirka 70 procent fossilfritt bränsle för den här typen av leveranser. Målet är 100 procent och det hoppas vi nå 2025avslutar Andreas Moback.  

 

* Gäller leveranser med LKW WALTER.