Kartongbruken i Iggesund och Workington samt pappersbruken Braviken och Hallsta har alla tilldelats Ecovadis Platinum, vilket betyder att samtliga Holmens bruk tillhör det absoluta toppskiktet av alla granskade bolag.

Ecovadis bedömer hur företag arbetar inom fyra teman: miljö, arbetskraft och mänskliga rättigheter, etik samt hållbara inköp. Med fler än 65 000 utvärderingar i över 200 sektorer och 160 länder är Ecovadis vägledande för företags val av leverantörer.

Som ett svenskt skogsbolag med en klimatsmart och ansvarsfull affär har Holmen en fantastisk möjlighet att vara en positiv kraft för kunder och samhälle 

– Holmens produktionsanläggningar tillhör bland de mest resurseffektiva i världen. Under åren har vi utvecklat metoder för att effektivt minska vår användning av energi, vatten och kemikalier samt återvinna och återanvända det avfall som uppstår. Tillsammans med våra högt ställda krav på miljö, etik och transparens skapar det trygghet och trovärdighet i våra relationer med kunder och samarbetspartners. Att alla våra bruk tilldelats Ecovadis Platinum är ett kvitto på vårt långsiktiga och målinriktade arbete, säger Elin Swedlund, hållbarhetsansvarig för Holmen-koncernen.

Holmen levererar konkreta lösningar på några av samhällets stora utmaningar och har under den senaste tioårsperioden förekommit på flera index över världens 100 mest hållbara företag.

–  Vi är en partner för hållbara affärer och hjälper våra kunder att ställa om till förnybara lösningar. Som ett svenskt skogsbolag med en klimatsmart och ansvarsfull affär har Holmen en fantastisk möjlighet att vara en positiv kraft för kunder och samhälle, inte minst ur ett klimatperspektiv, säger Elin Swedlund.