Holmen i Almedalen 2024

Måndag 24 juni

 • 17.00–19.00, Rostocker gränd 4. Medieakademin tillsammans med Skanska och Novare presenterar Förtroendebarometern. Vd och koncernchef Henrik Sjölund kommenterar resultatet.

 • 17.00–18.00, Klosterlängan. Unipers seminarium Sitter Sverige på EUs avbytarbänk? Miljöchef Henric Dernegård närvarar.

Tisdag 25 juni

 • 09.00–09.45, Gotlands konstmuseum, S:t Hansgatan 21. Påbyggnader i trä minskar klimatpåverkan. Mikael Lindberg, försäljningschef Martinsons, deltar.

 • 14.00–14.45, Gotlands konstmuseum, S:t Hansgatan 21. Industriellt träbyggande tar bort slöseriet. Mikael Lindberg, försäljningschef Martinsons, deltar.

 • 16.00–16.45, SI/Svenskt trä seminarium, Ett fossilfritt Sverige – ett fossilfritt hem. Jan Åhlund, skoglig specialist, deltar.

Onsdag 26 juni

 • 09.00–10.00, Näringslivets Hus, Hamngatan 3. Vägen till ett fossilfritt och bättre Sverige. Henrik Sjölund, vd och koncernchef, närvarar.

 • 11.00–12.00, CCU/CCS. Miljöchef Henrik Dernegård närvarar.

 • 12.00–12.45, SI om LULUFC. Vd och koncernchef Henrik Sjölund ställer frågor till deltagande politiker.

 • 17.00–19.00, Gotlands konstmuseum, S:t Hansgatan 21. En tyst high-tech-revolution i skogen. Jan Åhlund, skoglig specialist, deltar.

 • 14.00–14.55, Svenskt Näringslivs trädgård, Hamngatan 3. Industribeträvsiga seminarium “Vilka blir knäckfrågorna i Avtal25?”. Vd och koncernchef Henrik Sjölund är panelist.

 • 15.15–16.55, Novgorodgränd 1. Seminarium om gemensan nordisk byggmarknad möjlig. Mikael Lindberg, försäljningschef Martinsons, deltar i panel om gemensamma byggrgler.

 • 17.00–19.00, Gotlands konstmuseum, S:t Hansgatan 21. Skogsindustriernas framtidsmingel.

 

Torsdag 27 juni

 • 10.00–10.45, Hästgatan 13. Friluftsfrämjandet seminarium om skogen och fysisk och psykisk hälsa. Sören Petersson, affärsområdeschef Skog, är panelist.

 • 12.00–13.00, Hamngatan 3. Industriarbetsgivarna – hur ska industrin bli attraktiv för fler? 

 • 13.00–14.00, Teaterskeppet. LFM30 seminarium om biobaserade material i anläggnings-, bygg- och förvaltningsbranschen.