Almedalsveckan 2023 kantades av givande möten och tankeväckande samtal. Holmen, liksom stora delar av det svenska näringslivet, var på plats i Visby tillsammans med politiker, intresseorganisationer och en intresserad allmänhet.

En av höjdpunkterna var Skogsindustriernas panelsamtal om hur skogens klimat- och miljönytta kan öka framåt, där Holmens VD och koncernchef Henrik Sjölund deltog som panelist.

Henrik betonade hur Holmens affärsmodell syftar till att skapa långlivade produkter från skogen, i linje med framtidens fossilfria samhälle:'

– Vår affärsmodell är att odla hus. Allt vi gör syftar till att så mycket råvara som möjligt ska gå igenom ett sågverk och bli till så många långlivade produkter som möjligt, sa han.

Deltog gjorde också Maria Wetterstrand, vd Miltton Europe, och Erik Kjellström, professor SMHI, som gav en bild av var vi befinner oss i klimatkrisen och läget i Bryssel.  Lotta Lyrå, vd Södra, talade om nya innovativa material och Ulf Larsson, vd SCA, lyfte fram att det i våra skogar aldrig funnits så mycket död ved och lövved som nu.

Innovativ teknik lockar unga av det rätta virket

Sören Petersson, affärsområdeschef Holmen Skog, fanns också på plats i Almedalen. Även han talade om skogens roll i omställningen. Men även om hur digitaliseringen och framtidens teknik kan locka unga talanger till skogliga jobb.

Stina Sandell, hållbarhets- och kommunikationsdirektör, gjorde flera intressanta inspel i Skogsindustriernas panelsamtal om framtidens stora samhällsutmaningar. Vikten av att få fortsätta bruka skogen och ersätta fossila material är en ödesfråga för att klara omställningen, framhöll Stina och underströk att biologisk mångfald är en fundamental del i skogsbruket:

– Utan det långsiktiga arbetet där både tillväxt och biologisk mångfald står i fokus hade inte våra skogar mått så bra eller utvecklats så fint. Det betyder inte att vare sig vi eller någon annan kan slappna av när det gäller arbetet för att främja den biologiska mångfalden. Men skogarna mår i de allra flesta fall bra (visar biodiversitetsindex), vilket inte alltid den debatten ger intryck av.

”Potentialen finns i hur vi kan bidra till elektrifieringen”

Både Henrik Sjölund och Fredrik Nordqvist, affärsområdeschef Energi, riktade ljuset mot en annan av skogens möjligheter – hur väl den lämpar sig för vindkraft. 

“Om vi ska vara konkurrenskraftiga, måste vi kunna köpa fossilfri el till konkurrenskraftiga priser. Då är vindkraft på land svaret”, sa Nordqvist.

Henrik Sjölund pekade på den stora potentialen Holmen har som stor markägare:

”Alla pratar omställning. Vi har redan ställt om. Vår stora potential ligger i hur vi kan bidra till elektrifieringen”, sa Sjölund.