Vi tillämpar 30 dagars tyst period inför publiceringen av varje kvartalsrapport.