Vi tillämpar 30 dagars tyst period inför publiceringen av årsbokslut.