Holmen offentliggör delårsrapport för januari – mars 2022 kl. 07:30 CEST torsdag den 28 april.