Holmen offentliggör delårsrapport för januari – juni 2023 på morgonen torsdag den 17 augusti.