Holmen offentliggör bokslutsrapport för 2024 fredag den 31 januari 2025.