Holmen offentliggör bokslutsrapport för 2022 torsdag den 31 januari.