Holmens årsstämma 2022 hålls den 30 mars i Stockholm.