Holmens årsstämma 2020 hålls måndag den 30 mars i Stockholm.