Holmens årsstämma 2019 hålls torsdagen den 11 april i Stockholm.