Holmens årsredovisning för 2023 publiceras den 6 mars.