Holmens årsredovisning för 2021 publiceras under vecka 10