Holmens årsredovisning för 2020 publiceras under vecka 13