Blogginlägg 24 april

Jag jobbar som sagt på Holmens centrala ekonomi- och finansavdelning, vilken är en av koncernstaberna som sitter på huvudkontoret i Stockholm. På min avdelning är vi nio kollegor som tillsammans arbetar med frågor inom olika ekonomiska områden, så som analys och utvärdering av Holmens finansiella utveckling, redovisning och rapportering, försäkringsfrågor samt finansiering och finansiell riskhantering varav de två sistnämnda frågorna är mitt huvudfokus.  

Grunden i min roll är att analysera och följa utvecklingen på finansiella marknader och i den generella konjunkturen. Genom att få en förståelse för de finansiella marknaderna och det ekonomiska läget så skapar jag och mina kollegor goda förutsättningar för Holmen att ta medvetna beslut i strategiska och taktiska frågor, för att minska de finansiella riskerna men även se möjligheterna. Detta arbete mynnar sedan ut i faktisk handel av valuta, räntor och olika energiinstrument som vi är exponerade mot. En annan viktig del av mitt arbete handlar om att se till att vi har en effektiv finansiering, vilket innebär att se till att vi kan låna pengar till en så låg kostnad som möjligt.

Även om mitt huvudfokus ligger på finans-bitarna så har jag och mina kollegor ett nära samarbete inom avdelningen. Detta gör att jag även får möjlighet att jobba med andra frågor inom våra ansvarsområden, vilket gör mitt arbete, förutom väldigt roligt, även varierande. I mitt nästa inlägg tänkte jag konkretisera detta genom att ni får följa med mig på en dag på kontoret.

 

Blogginlägg 29 april

Jag måste medge att i bildformat så kan mitt arbete tyckas vara allt annat än varierande och roligt - jag är trots allt en typisk kontorsnisse som spenderar den största delen av min tid i Excel – men även om så är fallet så är varje dag olik, innehållsmässigt, och jag får dessutom möjlighet att jobba med frågor som jag tycker är väldigt intressanta.

Låt oss gå tillbaka till en dag i min kalender som berättar om en arbetsdag under mer normala omständigheter, dvs. en dag när mötena inte uteslutande hölls i Teams och man faktiskt fick träffa andra människor, tex. den 21 februari.

Just denna dag inleddes med ett möte med två av våra affärsområden, Timber och Skog. Detta månatliga möte hölls dock över telefon, men av naturliga anledningar då vi är lokaliserade på olika platser runt om i Sverige, vilket gör att ett fysiskt möte är svårt att få till. Syftet med dessa möten är att stärka samarbetet mellan affärsområdena genom att uppdatera om läget för respektive affär och samtidigt skapa en samstämmighet kring marknaden. Min roll är att ge en större kontext genom att prata om den generella makroekonomiska bilden och konjunkturläget, både här hemma men framförallt globalt. Ett mycket intressant möte, speciellt för mig som annars sitter ganska långt ifrån verksamheten. Resterande del av förmiddagen fylls ut med arbete framför datorn. Typiska moment för mig är att läsa nyheter och analyser av olika slag, göra riskberäkningar eller annat modellerande i Excel, en kopp kaffe och ev. handla valuta eller något energiinstrument, så som utsläppsrätter eller elcertifikat, om priset är rätt.

Som jag nämnde är en viktig del av mitt arbete att vara uppdaterad om marknadsläget, vilket innebär att jag läser mycket analyser och nyheter. Jag träffar även bankerna för dragningar av deras ekonomer och just denna dag så var det dags för en lunchdragning om valutastrategier hos en bank. För mig är detta ett ypperligt tillfälle att få ställa frågor och även träffa andra bolag. Det är alltid uppskattat att diskutera med andra för att få nya infallsvinklar på saker och ting.

Mina eftermiddagar brukar bestå av ett par möten och sedan jobb framför datorn. Det kan vara olika, icke finansrelaterade, arbetsmoment såsom hantering och lagervärdering av bl. a.  utsläppsrätter & elcertifikat , systemmässiga frågor, avtalsgranskning, eller större projekt likt det vi gjorde förra våren när vi såg över vår vindkraftsstrategi. Som sagt är varje dag olik och det är något jag verkligen uppskattar med min roll – och som är en stor fördel med att jobba på en mindre finansavdelning enligt min mening 😊.

 

Blogginlägg 30 april

Jag tror att det har framgått att jag trivs väldigt bra på min arbetsplats. Såklart är mina arbetsuppgifter en viktig bidragande orsak till detta men en än viktigare anledning till att jag trivs så bra, som jag inte berört ännu, är bolaget jag representerar och mina kollegor.

Holmens affärsidé att äga och förädla skog känns helt rätt i tiden och framförallt långsiktig. Holmens historia sträcker sig flera hundra år tillbaka och vittnar om den stabilitet och kontinuitet som finns i bolaget vilket gör att jag, även i dessa kristider, känner mig trygg i att Holmen står starkt när det stormar. Vi är ett stort bolag men stämningen är ändå familjär. De människor runt om i verksamheten som jag har fått möjligheten att träffa har alla varit så genuina och tillmötesgående och desamma gäller mina kollegor på huvudkontoret och speciellt mitt närmaste team. Det är ett sant nöje att få samarbeta med så många kompetenta människor på en arbetsplats där det är högt i tak.

Nu är det dags att tacka för mig. Jag hoppas jag har gett en inblick hur det kan vara att jobba på Holmen - jag rekommenderar det starkt!