Kort om mig  

Jag är utbildad maskiningenjör med inriktning mot industriell produktion. En bred utbildning som har gett en bred kunskapsbas inom maskinteknik, automation och logistik. För exakt ett år sedan flyttade jag från Trollhättan till Hallstavik för att börja mitt första jobb som ingenjör. Nu ska jag berätta mer om sektionen efterbehandling & utlastning och mina arbetsuppgifter.

 

Min arbetsplats  

Sektionen efterbehandling och utlastning är sista delen i pappersbruket där pappersrullarna är färdigproducerade och behöver emballeras för att klara rullhanteringen ända till kunden. I efterbehandling ingår även utskottshantering och omrullning. Mitt fokus ligger mest på emballagematerialet i efterbehandlingen. Jag ser till att vi får material i rätt tid och rätt kvalitet, och testar kontinuerligt nytt material för att säkerställa vår tillgång till material och för att minska kostnader. Jag jobbar även med optimering av materialet för att undvika slöseri och onödiga kostnader. Detta innebär då en del samarbeten med leverantörer som levererar material till oss.

Emballeringsstation.

Färdigpackad rulle.

 

En arbetsdag

Utöver materialansvaret så jobbar jag dagligen med att utveckla bland annat arbetsrutiner, processer och utrustning inom sektionen. En dag är inte den andra lik och det finns alltid roliga utmaningar att ta tag i. Med hjälp av mina kunniga kollegor lär jag mig något nytt varje dag.

Dagen i efterbehandling börjar med ett morgonmöte där sektionschef, ingenjör och tekniker deltar i tillsammans med processoperatörerna för att gå genom hur driften har gått och vilka problem som kvarstår. Syftet med mötet är att få en uppdatering om läget, utbyta kunskap och sprida information. Därefter är det bara att börja dagen. Då jag jobbar med både efterbehandling och utlastning har jag kontor på två olika ställen. Detta är perfekt då jag kan arbeta nära alla mina kollegor på både efterbehandlingen och utlastningen.  

På utlastningen jobbar jag främst med utveckling av arbetssätt och processer, för att öka vår kapacitet så att kunderna får sitt papper i tid. Vi lastar ut våra pappersrullar på både lastbil och båt. Just nu jobbar jag med utveckling av vår automatiska utställning av pappersrullar i magasinet. Idag ställs färdigproducerade pappersrullarna manuellt i lämpligt fack. Vi vill utveckla vårt befintliga system så att detta arbetsmoments kan automatiseras så att resurser kan läggas på mer värdeskapande aktiviteter.  

Magasin.

 

Varför Holmen

Ett annat litet projekt på gång är att automatisera vår fraktsedelhantering till chaufförerna. Tanken är att chaufförer ska själva kunna skriva ut sina fraktsedlar efter lastning. Det är extra kul att förverkliga sina egna idéer och det är vad jag gillar med mitt jobb. Det är väldigt roligt att få jobba för ett företag där jag får vara nytänkande och få möjlighet till att kunna göra förändring.  

Idag får jag och min kollega besök av ett företag som ska presentera en lösning på automatiska nykterhetskontroller. Detta är något vi vill ha utanför våra grindar till utlastningen för att säkra på säkerställa att varje alla lastbilschaufförer är nyktraer när de transporterar våra pappersrullar. Vi värnar om både chaufförens och trafikanternas säkerhet. Så nästa steg blir att planera arbetet inför ett test av instrumentet och nya rutiner som behöver framtas. Som sagt finns det alltid nya utmaningar, och förbättringar att göra!

 

Tack för mig  

Till sist vill jag tacka för mig och tack för att ni följt med! Hoppas att jag har kunnat ge er lite större inblick i Holmen och min sektion. Önskar alla en härlig sommar!  

/Sarina