Vem är Oskar?

Jag läste programmet Kommunikation, transport och samhälle vid Linköpings universitet med inriktning logistik och min anställning på Holmen fick jag direkt efter utbildningen. När jag inte är på jobbet blir det mycket logistik även hemma, med fokus på familjens behov av aktiviteter och matlagning. Favoritaktiviteten för mig själv är att ge mig ut i skogen på en cykel, både för enkelheten och det sköna vår natur erbjuder i direkt anslutning till mitt boende.

 

Min arbetsplats

På avdelningen är vi två personer som delar på ansvaret som utlastningsplanerare och tillsammans arbetar vi med 15 truckförare som lastar de båtar, lastbilar och containrar som varje dag lastas på pappersbruket. Lastbilarna går till våra kunder för att konverteras till en tidning, bok eller förpackning, vilken du kanske håller i din hand? Vi har idag två pappersmaskiner som producerar papper utifrån kundernas önskemål, och som packas och ställs upp i magasinet dygnet runt. Varje vardag har vi utlastningen öppen för lastbilar, containrar och båtar att lasta.

 

En arbetsdag

Med produktion och våra emballeringslinjer som inkommande, och bilar, båtar och containrar som utgående från lagret blir det mycket kontakt med truckförarna. Kontakten är både förebyggande och problemlösande, där det blir många samtal varje dag för att lösa den eller de situationer som uppstått vid lastning. Det kan vara allt från att säkerställa att alla rullar finns till att det är en rulle som skiljts från de andra och vi måste då hitta den i lagret.

 

Innan en lastbil checkar in har jag eller min kollega kontrollerat att alla rullar som ska lastas finns i lager. Vidare bokar vi även bilar med de speditörer som är kopplade till oss genom kontrakt samt räknar ut och planera hur containrar ska lastas samt i vilken ordning de ska köras.

 

Varför Holmen?

Holmen har för mig alltid betytt ett företag som förvaltar och förädlar det skogen ger oss. Genom denna förvaltning och förädling fås alternativ med ett lägre klimatavtryck. Vad jag inte visste när jag tackade ja till en anställning vid logistikavdelningen på Bravikens pappersbruk var att Holmen och dess medarbetare möjliggör utveckling på flera nivåer. Utveckling av arbetsmetoder, personen och produkten. Detta skulle inte vara möjligt utan ett välkomnande och tillåtande klimat där tankar och åsikter respekteras och diskuteras. Av den anledningen uppskattar jag min arbetsplats och mina arbetskamrater.

Har du kommit hit? Då vill jag tacka dig för att du valt att ta del av en vardag i mitt liv och varför jag trivs på Holmen.