Det har varit väldigt roligt att få lite omväxling från universitetsstudierna då man får arbeta lite mer med kroppen. Jag har haft stor användning av att ha pluggat 3 år maskinteknik på Liu, då man har lite extra insyn i hur maskinerna och systemen funkar. Men det har också givande att praktiskt få stå och arbeta med maskinerna och inte bara plugga hur de “ska” fungera. Då man märker ganska snabbt att det är mycket som kan gå fel trots att det är en bra designad maskin.

En arbetsdag

Ingen dag ser riktigt likadan ut trots att man kan sitta vid samma station. Framförallt på grund av att inte alla stockar och plankor nödvändigtvis vill göra som man ber dem. Min dag börjar med att man kommer dit och pratar och skämtar med de andra anställda i fikarummet innan man går ut till sågen. Det är löst rullande schema på vem som står vart så man får lite omväxling mellan stationerna. Arbetet går i stora drag ut på att få stora högar med stockar från en sida av området till att bli snyggt staplade pallar med plank och brädor i samma storlek och sort på andra sidan området. Därefter ska en truck stapla in dem för torkning.

Vad tar du med dig?

Då jag ska börja med min mekatronik master till hösten känner jag hur min tid på Holmen har varit otroligt givande med att se hur anställda arbetar med maskiner i praktiken. Hur mycket slitage som sker i industrin och vikten av reparation på plats utan att behöva vara mekaniker.  

 

Tack för mig

Nu när jag har börjat tenta plugga igen känner jag att det kanske inte var så dumt att fixa med maskiner, stockar och plankor. Jag vill tacka Holmen för en kul arbetsmöjlighet och bra OB tillägg.

 

Hälsningar Mats