Just nu bloggar jag för Holmens medarbetarblogg i sociala medier. De kommande 2 veckorna kommer jag att berätta vad jag och mina kollegor på Holmen IT sysslar med. Samtliga inlägg kommer att publiceras här.

Blogginlägg 9 mars

Förvaltningsledare, vad är det? Som förvaltningsledare har du ansvar för centrala IT-system, i mitt fall gäller det ett affärssystem som heter IFS Applications vilket Holmen utnyttjar för att bland annat hantera Lager, Inköp, Underhåll och Projekt. Vi har ca 2800 aktiva användare i systemet vilket är mer än 90% av antalet anställda hos Holmen. 

I min roll ingår det att säkerställa att vi har en fungerande IT lösning, dvs att vi på Holmen vet i vilka processer vi använder systemet och hur vi jobbar i systemet.

Att vi kontinuerligt kan förbättra våra arbetsprocesser genom stöd från affärssystemet, det gör vi genom ett kontaktnät som går från förvaltning till slutanvändare. Så att vi fångar upp de problem och nya möjligheter som slutanvändare har.

Att vi har en fungerande supportorganisation så att problem som uppstår blir utredda och lösta, inte bara tillfälligt med även långsiktigt.

Vi har relativt nyligen dragit igång ett uppgraderingsprojekt av IFS, där jag agerar IT-projektledare. Denna typ av projekt tar ca 1 år i anspråk från uppstart till driftstart. Det är mycket folk och många aktiviteter som behöver avhandlas i ett projekt som detta.

Jag kommer att prata mer om det i kommande blogginlägg.

Blogginlägg 12 Mars

Idag tänkte jag att ni skulle få följa mig en dag på jobbet. Som jag nämnde i mitt första inlägg så har vi nyligen startat ett uppgraderingsprojekt för att uppgradera IFS affärssystem till senaste version. Mycket av min tid går för tillfället åt att hantera detta projekt.

Holmen kör idag en äldre version av IFS och genom denna uppgradering kommer vi att kunna göra ett ganska stort tekniskt lyft. Som jämförelse kan vi se hur det var när den första iPhone-modellen kom på marknaden. Vi pratar alltså om en tid när en Smartphone inte var telefonstandard. Jag minns att jag vid denna tid hade köpt mig en telefon som klarade att spela mp3-filer. Spotify fanns ännu inte som en produkt på marknaden.

Att uppgradera ett affärssystem är mer komplicerat, och mer roligt, än vad man kan tro. Detta projekt är planerat att ta 1år i ledtid. Från projektstart i januari 2020 till driftstart i januari 2021 för slutanvändare. Man kan undra vad det är som gör att det tar så lång tid. Eftersom vi tar ett stort tekniskt kliv behöver vi säkerställa att allt fungerar som det skall, att IFS kan kommunicera med andra centrala IT system, att vi fortfarande har det stöd som vi förväntar oss i våra arbetsprocesser och framförallt att alla medarbetare får utbildning kring de förändringar som sker.

Idag hade vi en workshop inom området Underhåll tillsammans med personal från IFS, Holmen IT, Underhållspersonal från samtliga bruk, Braviken, Iggesund, Hallsta, Workington med flera. Under Workshoppen gick vi igenom förändringar av affärssystemet kring de processer som underhållspersonalen använder. Det är viktigt att vi fångar upp alla förändringar som har gjorts i systemet mellan versionerna så att vi vet hur vi skall jobba i systemet och att vi vet vilket stöd vi får av systemet i vårt dagliga arbete.

 

Blogginlägg 13 mars

Idag var tanken att Holmen anställda skulle fortsätta sitt arbete, men vissa virus i omlopp gjorde att vi drastiskt fick ändra vår agenda. Ingen kan ha undgått pandemin med Corona-viruset vilket även påverkar oss på Holmen. Som försiktighetsåtgärd bestämde vi under gårdagen att ersätta alla fysiska möten mellan orter och utomstående personal med online möten. Fördelen med att jobba med IT-system är att det går bra att jobba på distans. De verktyg som erbjuds för samarbete online för att presentera ljud och bild fungerar utmärkt för oss.

Som lök på laxen har min yngsta son fått vattkoppor, är det inte det ena viruset så är det ett annat. Det innebär att jag ändå jobbar från mitt hem under skrivandes stund.

Ok, vad har jag då gjort idag. Dagen började med att jag gjorde en e-utbildning för säkerhet kopplat till våra bruk, det är nödvändigt för all personal, intern som extern som behöver komma in på området. Tack Holmen för att ni tänker på arbetsmiljö och säkerhet! (dessutom kunde jag äta frukost under tiden)

Efter det så hade jag ett online möte tillsammans med IFS och Holmens ansvariga för inköpsprocessen. Vi gick igenom en ny modul i IFS som möjliggör för leverantörer att se och bekräfta inköpsorder mm. För oss på Holmen är det viktigt att förstå hur modulen fungerar, vad det går att göra och hur vi konfigurerar nödvändig data. En annan fördel med att vi tog detta online var att jag kunde spela in hela mötet. Nu kan vi gå tillbaka och titta på detaljer igen som blev demonstrerade för oss. En ganska smart mötesanteckning.

Under lunchen tog sjuklingens mamma över vårdnaden och jag åkte in till kontoret i Norrköping.

Därefter fick jag en stund där jag började grotta ner mig kring hur behörigheter och behörighetsroller skall hanteras i det uppgraderade systemet, rätt personal skall kunna göra rätt saker. Varken mer eller mindre.

Dagen avslutades med ett online möte tillsammans med representanter från alla bruk som jobbar i projekt-modulen i IFS. Vi gick igenom delar i dessa moduler som inte kommer att användas i vår lösning så att vi inte presenterar den informationen för slutanvändaren. Det gör att systemet blir mer användarvänligt.

Och sen har jag ju försökt att skriva ihop denna text.

På återseende.

Blogginlägg 20 mars

Hej alla ni som är sjuka, ni som jobbar hemifrån och ni som är friska att gå till jobbet.

Idag blir det mitt sista inlägg på Holmens blogg och nästa vecka får ni äran att hänga med en ny person hos Holmen.

Den här tiden har varit lite omtumlande med tanke på alla snabba omställningar pga virusutbrottet. Holmen har agerat snabbt i enlighet med de rekommendationer som finns och det märks. Det är många kollegor som jobbar hemifrån, jag har själv gjort det under veckan som gått. Och jag vet att det är fler än jag som uppskattar att Holmen kan erbjuda den flexibiliteten när det behövs även under ”normala” situationer.

Det jag uppskattar med Holmen är att det märks att man är mån om sin personal. Åtminstone här på Holmen IT har vi har kontinuerliga personliga avstämningar med närmsta chef för att stämma av att arbetssituationen är på rätt nivå. Min tidigare erfarenhet som konsult inom IT-branschen är att det är väldigt lätt att hamna i stress med stor arbetsbelastning.

En annan sak som jag uppskattar är Holmens inställning till friskvård. Vi uppmanas att delta i fyspass och Holmen sponsrar många lokala idrotts-event så som löpning. Jag som hobby-löpare kommer definitivt ställa upp i de lokala lopp i Norrköping som Holmen sponsrar framöver, när väl Coronakrisen är över. Just nu får man nöja sig med att delta i virtuella lopp. Ett virtuellt lopp är något man utför på egen hand och registrerar själv via en app eller GPS klocka. Man delar sedan resultatet mellan varandra på internet. Oftast koras ingen direkt vinnare, men det är roligare att springa själv när flera kör samma pass även om man inte är fysiskt på samma plats.

Det sista, som för mig var direkt avgörande när jag valde att söka mig till Holmen, är att det är nära till jobbet som Norrköpingsbo och att Holmen kör ”sommartid”, dvs har 7h arbetsdagar under sommarhalvåret. För mig var det viktigt att gå från slit och släng konsultande med mycket resor till att få en fast punkt med bättre förhållande mellan privat- och arbetsliv. Något som jag verkligen upplever att Holmen bidrar med att leverera.

Tack för mig 😊

Nu måste jag förbereda material inför projektets styrgruppsmöte nästa vecka…