Vem är jag?

Jag heter Ludvig Essebro, är 32 år och arbetar som skogsvårdschef på region Nord sedan i somras. Jag sitter på vårt nyöppnade skogskontor i Vännäs utanför Umeå och har mina medarbetare utspridda i hela Västerbotten, Västernorrland och delar av Jämtland.

2020 avslutade jag mina studier inom företagsekonomi och skogsvetenskap och började på Holmen Skog. Sedan dess har jag arbetat med virkesköp i olika former innan jag i år gick över till min nya roll som skogsvårdschef.

På fritiden sysslar jag helst med sport och just nu tar golfen upp stor del av fritid, åtminstone när inte snön stoppar mig. 

Min arbetsplats

Som sagt sitter jag på Holmens kontor i Vännäs, som är en gammal banklokal mitt i samhället. Här sitter vi 9 personer från olika funktioner. Här möts bl.a. virkesköpare, naturvårdare, skogsbruksplanläggare, skogsvårdsledare, skötselansvariga och stabsfunktioner varje dag. Jag ser det som en stor styrka att flera olika delar av kedjan sitter på samma plats och kan dela både bryderier, glädjeämnen och erfarenheter tillsammans. 

En arbetsdag

På skogsvårdsavdelningen har jag sju medarbetare (samt två vikarier) som med stor omsorg ser till att Holmen och våra kunders skogar blir markberedda, röjda och planterade enligt plan. Det innebär ett tätt samarbete med våra skogsvårdsentreprenörer, virkesköpare och traktplanerare.  

För att detta ska fungera behöver vi i god tid planera vår barmarkssäsong. Därför blir det så här års mycket tid för planering. En typisk dag börjar med ett teamsmöte. Det kan röra allt från plantbeställning från plantskolan, kvalitetsuppföljning eller trakthantering för nästa år. Sen är det dags för ett möte med en av våra entreprenörer där vi utvärderar säsongen som varit och pratar om upplägg för nästa säsong. Det är inte ovanligt att sådana möten avlöser varandra, annars ägnas eftermiddagarna år avtalsförberedelser eller annat eget arbete. 

Varför Holmen?

På Holmen upplever jag att det finns en kultur som jag trivs i. En prestigelös organisation som samtidigt har en vilja och uttalad ambition att växa och utvecklas. Det gör att nya idéer och arbetssätt uppmuntras och testas. Så trots att företaget är gammalt och skogen som resurs är väldigt långsiktig finns en öppenhet för ett lättfotat och föränderligt förhållningssätt. Det tycker jag är utmanande och roligt.

På skogsvården arbetar vi t.ex. med målet att 50 % av vår återbeskogning ska göras maskinellt till år 2026. En jättestor utmaning som bland annat innebär att vi redan idag driftsätter en planteringsmaskin på Holmens egna skogar i Norrland. Så spännande att få vara med i den utvecklingen!

Avslutning

Det var allt från mig och skogsvården. Tack för att du tog dig tid att läsa!