Vem är jag

Största delen av min fritid går åt att vara en god familjefar och att engagera mig i mina barn och deras intressen. Utöver det rör jag mig mycket i skogen, springer, orientering, jagar och åker skidor. Mina fritidsintressen är sådant som jag har gemensamt med många kollegor på Holmen, men gör jag något som sticker ut? Jag bantar koldioxid, dvs på två år mer än halverade jag mitt koldioxidavtryck och jag är inte i mål. I vår familj står det högt på agendan och de viktiga delarna som resor, mat, bostad och resursanvändning är alla förändrade, detta utan att tappa livskvalitet. 

 

 

Min arbetsplats

Vi på Skog och Mark, Västernorrland Jämtland förvaltar ca 400 000 ha skogsmark, vilket är större yta än Blekinge. Vårt uppdrag är att sköta denna skog på bästa sätt, vi ska gallra i rätt tid och skörda vid rätt tidpunkt. Dessutom ska vi sköta skogen långsiktigt hållbart och med förutsättningar för en rik biologisk mångfald, och det är mitt område. Jag stöttar kollegor att fatta bra naturvårdsbeslut, ansvarar för naturvårdande insatser och ombesörjer att vi har skogar med höga naturvärden avsatta för att bevara och utveckla naturvärden.

 

 

 

En arbetsdag

Idag har jag haft synutbildning. 150 personer ska under 6 utbildningsdagar utbildas inom naturmiljöer och kulturmiljöer i skogen. Varför vi brukar skogen på det sätt vi gör, men också hur vi ska ta våra naturvårdande beslut. Jag är ackrediterad utbildare, men inte pedagog och all förberedelse har krävt mycket energi och tid. Har jag tänkt på allt? Kommer dessa dagar bli bra och utbildande dagar? 

 

 

Vid avslutningen av andra utbildningsdagen kom ett uttalande som värmde: Det här Kristofer, det har du gjort väldigt bra, väl förberett, pedagogiskt förklarat och intressanta objekt. Jag har fått höra att den bästa feedbacken är den efterfrågade, men jag tycker den spontana är bättre. Det här är något vi arbetat med på Holmen under många år, att bli bättre på att ge och ta emot feedback. Att skapa en feedbackkultur.  

Är jag bekräftelsetorsk? Ja! 

 

 

Varför Holmen

Vad gör då en koldioxidbantare på Holmen? Om jag vill leva hållbart vill jag också lära hållbart. Om jag tittar på vårt uppdrag inom Holmen Skog, dvs att odla skog på ett effektivt och hållbart sätt så är jag på rätt företag. Solen skickar sina strålar ner mot jorden, gröna barr och löv omvandlar koldioxid till biobaserade produkter. Att ha det med sig varje dag på jobbet känns rätt. Att jag dessutom får tanka energi i skogen under dagar i fält, i samråd med andra aktörer eller med trevliga kollegor är viktigt för mig.  

 

 

Det är inte så att jag är befriad från svåra beslut och bitvis högt ansvar rörande åtgärder som kan få stora ekonomiska konsekvenser. Det är ju därför jag har ett arbete, skulle allt gå lätt och rätt jämt skulle inte mitt arbete behövas. Att känna att beslutet jag fattat är det rätta även om det många gånger känns svårt, att lösa problem och klara utmaningar är roligt och ger mervärde i mitt jobb. 

 

 

Tack för mig

Avslutningsvis vill jag tacka för mig och för att jag fick skriva här på bloggen. Just nu skiner solen så det blir en bra dag att få lite fältarbete utfört! Hej då!