Vem är jag?

Jag bor i Svenstavik tillsammans med min sambo Susanne och våra två barn Elna och Nils. Vad gäller min bakgrund så är jag samhällsplanerare med en magisterexamen i mark- och miljörätt efter studier vid Umeå Universitet. Sedan sensommaren 2023 har jag varit en i laget på Holmen Energi efter ett antal år som konsult. Min fritid spenderar jag helst i skidanläggningen tillsammans med familj och vänner (gärna med extra mycket ”gofika” i ryggsäcken). 

 

Min arbetsplats 

Jag jobbar på den nystartade avdelningen ”Fastighetsutveckling” som finns inom Holmen Energi. Vårt uppdrag är att identifiera och driva processer på mark som kan vara lämplig för utveckling och där vi kan öka värdet på marken. Det kan till exempel handla om att tillskapa nya bostadsområden där marken idag används för skogsbruk. Oftast krävs detaljplaneläggning för att åstadkomma en större utveckling, vilket är en process som vi driver tillsammans med berörd kommun. Man kan säga att planläggningen utgör själva verktyget, men att målet är att öka värdet på delar av Holmens markinnehav och samtidigt bidra till en god samhällsutveckling. 


Elin Rystedt, chef fastighetsutveckling, och jag. 

 

En arbetsdag

Mina arbetsdagar varierar rätt så mycket och är beroende på vilket (eller vilka) projekt som är för handen under dagen. Vissa dagar är det mer fokus på att identifiera och klarlägga tidiga förutsättningar för nya projekt, vilket är det vi kallar för ”screening”. I det skedet zoomar vi in lite mer på platsen och tittar på de platsgivna förutsättningarna. Det kan till exempel handla om det finns befintlig infrastruktur i närområdet eller inte och hur topografin är (om det lutar mycket och så). Vi tittar också översiktligt på de mark- och miljörättsliga förutsättningarna då det har en inverkan på utvecklingsmöjligheterna. För att vi ska kunna omsätta och förstå möjligheterna samt utmaningarna så skissar vi ofta på områden för att ta fram en tidig idé som vi kan presentera för kommunens planavdelning. 

Den här arbetsdagen sitter vi dock inte vid skrivbordet och letar nya utvecklingsområden, utan vi besöker ett område där själva planprocessen är i full gång. Det område vi besöker är beläget i Länna som är ett par mil öster om Uppsala. Här planerar vi tillsammans med Uppsala kommun ett område för cirka 170 bostäder. Vi får vid platsbesöket också sällskap av Sabine Clauss och Gert Nordgren som är våra kollegor från Holmen Skogs platskontor i Länna. Vi pratade bland annat om hur vi sätter en gemensam plan för skogsvård och utveckling för bostäder i Länna.  


På platsbesök!  


Utvecklingen i Länna omfattar ungefär 170 bostäder. En stor målgrupp är barnfamiljer som vill ha natur och friluftsliv nära samtidigt som storstaden (Uppsala) är inom räckhåll.  

Förhoppningsvis är den här detaljplanen klar nästa år (laga kraft), vilket då innebär att vi är klara med planprocessen. Vi ser verkligen framemot att se det här området växa fram och det kommer vara jättefint när husen har börjat komma på plats! 

Här kan det bli en tomt i ett väldigt naturskönt läge. 

Varför Holmen?

Jag tycker det som rör samhällsbyggnad och utveckling är väldigt spännande. Att gå från tidiga skisser till de frågor som dyker upp under resans gång är både givande och ofta krävande. Man kan räkna med att det blir en hel del ”twists and turns” längs vägen och det är roligt att hitta vägar framåt. För min del är det naturligt att arbeta på Holmen och här stortrivs jag som projektledare inom fastighetsutveckling.

Att arbeta med fastighetsutveckling är att hela tiden ta hänsyn till flera intressen såsom arkitektur, trafik, naturvärden, kulturmiljö, dagvattenhantering mm. Samtidigt måste vi följa fastighetsmarknadens utveckling och målgruppens önskemål så att vi kan skapa ett attraktivt och ekonomiskt lönsamt projekt. I vårt arbete måste vi också förhålla oss till politiska inriktningar och myndigheters beslut. Allt detta gör att jobbet som projektledare är dynamiskt och utvecklande. Ingen dag är riktigt den andra lik. 

Det som är roligast med att arbeta på just Holmen med fastighetsutveckling är att vi har ett nära samarbete med framför allt Holmen Skog och Holmen Energi. Vi har flera gemensamma mål och intressen och kan verkligen dela erfarenheter och kunskap med varandra.  

 

Avslutning 

Tack för mig för den här gången! Vi kommer gärna tillbaka för att visa upp något annat spännande projekt och uppföljningen av det projekt som vi nu besökt i Länna.