Kort om mig

Jag har varit med om en lång men framförallt spännande och kul resa med Holmen men jag vågar påstå att vi har det bästa framför oss! Jag började inom Papper med försäljning, jobbade drygt fem år som marknadschef och avslutade som affärsområdeschef innan jag tog över som koncernchef för snart sju år sedan.

 

Bild: Henrik framför vattenverket i Norrköping.

Vid sidan om jobbet och familjen, fru och fyra barn, spelar jag tennis och en del padel. På senare tid får jag nog erkänna att det blivit mer racketsport än vanligt när vi inte kunnat resa eller umgås som tidigare. Att ha ett nätverk med tenniskompisar gör också livet i Stockholm betydligt roligare eftersom jag har min arbetsplats där men större delen av familjen i Norrköping.

Bild: Henrik med sina barn.

 

Hur kan jag bidra?

Mycket av mina tankar kretsar kring hur jag kan bidra till att göra mina medarbetare bättre och hur vi tillsammans kan skapa en kultur där så många som möjligt känner att det är inspirerande att jobba i vårt fina företag. Jag tror mycket på delegerat ledarskap och att skapa tydlighet i allt vi gör. Det känner ni igen om ni ser hur Holmen är organiserat i fem affärsområden, vart och ett med ansvar för sin egen affär. Samtidigt finns det vissa delar där det är logiskt att vi gör saker på samma sätt och drar nytta av varandra, för att vi blir starkare tillsammans eller för att det är effektivare.

Bild: Henrik med kollega från Bravikens sågverk.

 

Bild: Henrik med Nils, Director International Affairs.

 

Bild: Henrik på besök i Bygdsiljum.

 

Vår hållbara affär

Det som framförallt förenar oss inom Holmen är vår hållbara affär och den klimatnytta vi tillsammans skapar. Alla affärsområden bidrar och tillsammans ser vi till att drygt 6 miljoner ton fossil CO2 inte hamnar i atmosfären. Det är sannerligen svårslaget! Klimatnyttan börjar i den växande skogen som i sig binder CO2. Men faktum är att vi skapar ännu större klimatnytta genom de produkter vi producerar av skogsråvaran och som ersätter fossilbaserade alternativ. Sen är det en fantastisk möjlighet att inte bara kunna skörda träden som växer utan även vinden som blåser över träden. Vindkraften tillsammans med vår vattenkraft bidrar också till klimatnyttan genom att ersätta fossil energi någon annanstans.

 

Bild: Klimatnyttan börjar i den växande skogen.

 

Bild: Henrik och Linnea, produktionschef Skog region syd, i Holmens skogar.

 

Bild: Vindkraften (ovan Varsvik) tillsammans med vår vattenkraft bidrar också till klimatnyttan.

 

Vi ska också vara stolta över att vi gemensamt lyckats sänka våra egna fossila utsläpp med nästan 90% under de senaste 15 åren. Det har varit möjligt tack vare medvetna investeringar i framförallt energiförsörjning, som biopannor och Hallstas energiomställning, men även nedläggning och utfasning av fossilintensiv verksamhet och genom en mängd mindre initiativ och hårt arbete från våra medarbetare. Det gör att vi idag har väldigt lite utsläpp kvar, varav merparten kommer från inköp av insatsvaror och transporter.

Bild: Hallsta pappersbruk.

 

Vårt gemensamma varumärke

Vår hållbara affär är också det som allra tydligast förenar oss i vårt gemensamma varumärke, Holmen, som vi tillsammans kommer att bygga ännu starkare över tid i takt med att vi utvecklar vår verksamhet. För det är ju faktiskt genom att få skogen att växa lite bättre, skörda lite mer, bygga lite mer hus och hem av trä och få ut lite mer papper och kartong på marknaden samtidigt som vi skördar lite mer av vinden som blåser över träden som vi bäst bidrar till klimatnyttan och stärker Holmen som varumärke.

Bild: Varumärkesbild.

 

Video: Framsteg genom natur och teknik.

 

Bild: Inspelning i samband med intern lansering av Holmens nya varumärke.

 

Bild: Henrik och Stina, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, i början av Holmens varumärkesresa.

 

Vi har det bästa framför oss

Jag inledde med att lova att vi har det bästa framför oss och det vill jag understryka. Det är spännande att följa EU:s gröna omställning som jag är övertygad om kommer att gynna företag som Holmen som ligger rätt i tiden och som har produkter som på riktigt kan bidra till en hållbar framtid. Jag ser bättre utvecklingsmöjligheter för alla affärsområden idag än för bara några år sedan och jag ser fram emot att få utmana och tillsammans bygga Holmen ännu starkare.

Bild: Vi har det bästa framför oss.

 

Bild: Holmens sågverk har en nyckelroll i vår
cirkulära affär.