Blogginlägg 3 juni

Jag brukar säga att sektionen Energi och Miljö är hjärtat i Braviken. Helt enkelt för att hjärtats uppgift är att förse kroppen med syresatt blod. Vår uppgift är att förse bruket med ånga, varmvatten och tryckluft. Vi tillverkar också många olika vattenkvaliteter, inklusive dricksvatten, och tar hand om allt avloppsvatten i vår vattenrening. Detta gör att vi har lite speciella förutsättningar och utmaningar. Vi kan inte stanna ner verksamheten på samma sätt som andra delar av bruket för att göra service och underhåll. I många fall innebär det att om vi stannar, så stannar bruket.

 

Energi och miljö är den minsta produktionssektionen till antal anställda men vi har tveklöst det största geografiska arbetsområdet.  Arbetet kräver också en mycket stor bredd på kunskapsområdet. Jag är verkligen imponerad över den kunskap och erfarenhet som finns hos driftspersonalen, processingenjörerna och teknikerna. Med hjälp av mina kunniga medarbetare lär jag mig något nytt om verksamheten varje dag.

 

Blogginlägg 8 juni

Dagen börjar alltid med ett morgonmöte som hålls i kontrollrummet. Vi startar med skydd och säkerhet. Sedan går vi igenom hur driften har gått och vad vi har för planer för dagen. Det är ett utmärkt tillfälle att skapa samsyn, sprida information och ta upp avvikelser. Just idag har vi diskuterat hur det gått med ett underhållsstopp på en av våra tre pannor och vad vi kan göra bättre nästa gång. Vi kom fram till att vi behöver ta ett kort avstämningsmöte med underhållsavdelningen under dagen för att räta ut en del frågetecken.

Efter mötet gick jag en skyddsrond med vårt huvudskyddsombud på bränslehanteringen. Det är via den vi får in bränslet till vår fastbränslepanna. Bränslet går en ganska lång väg från att vi tippar det i en flisficka, via ett stort såll som kallas för loket och därefter via ett antal skruvar, silos och transportband innan det slutligen eldas upp. Vi hittade ett antal förbättringar som vi diskuterade med flisföraren som var där och jobbade.

Efter lunch hade jag och personer från flera andra avdelningar en kort avstämning med anledning av att andningsskydd numera är en bristvara. Vi diskuterade hur vi skulle hushålla med de andningsskydd som vi har och vid vilka arbetsmoment de ska användas för att arbetet ska bli så säkert som möjligt. Några av deltagarna deltog via Teams.

Precis som många andra har vi fått anpassa oss till att vi inte alltid kan träffas fysiskt. Jag tycker att det finns både fördelar och nackdelar med Teams-möten. Fördelen är såklart att även personer som annars inte hade haft möjlighet att kunna delta faktiskt kan det. Det minskar också tiden att förflytta sig. Den största nackdelen tycker jag är att det inte blir några spontana ”möten” som ofta uppstår innan, under och efter själva huvudmötet.

Vid det sista mötet för dagen så samlades jag och övriga i sektionsledningen och gick igenom de avvikelser och förbättringsförslag som har kommit in under den senaste veckan.

 

Blogginlägg 9 juni

Jag är ganska ny inom Holmen och redan under rekryteringen så fick jag uppfattningen att Holmen lägger stor vikt vid människorna. Dvs att vi som jobbar här ska trivas, känna oss respekterade och ha möjlighet att påverka vår situation och företaget.

Efter 13 år på andra företag i olika tjänster började jag som chef för detaljplaneringen här på Braviken i augusti förra året. Men redan efter två månader uppstod en ledig tjänst som Sektionschef för Energi och Miljö. Efter ett samtal med min chef så kom vi fram till att jag fick möjligheten att ”prova på” under ett antal månader. Jag såg det som en stor och rolig utmaning så jag tackade ja.

Efter en tid som tillförordnad tyckte både jag och min chef att provperioden var slut och jag gick då in i tjänsten tillsvidare. Det är verkligen ingenting jag ångrar. Jobbet är fullt av utmaningar och tillsammans gör vi små förbättringar varje dag.

Jag tycker att detta visar att det finns stor rörlighet inom Braviken och att man har mod att våga ge sina anställda en möjlighet att prova nya saker.

Det som är roligast i mitt arbete är samverkan mellan teknik och människor. Hur vi löser problem och hur vi ser till att lösa vårt uppdrag trots motgångar som kräver en hel del uppfinningsrikedom och engagemang. Jag kan ärligt säga att jag hittills inte har haft en enda tråkig dag på Holmen.

 

Blogginlägg 12 juni

Detta blir mitt sista inlägg för Holmens medarbetarblogg. Jag hoppas att jag har kunnat ge en bild av mitt och sektionens arbete. Jag vill avsluta med att önska alla en trevlig sommar trots alla uppmaningar och restriktioner i dessa tider. Prova något nytt och se möjligheterna utifrån de förutsättningar som finns!