Vem är jag?

Jag är uppvuxen i skogen på gränsen mellan Halland och Småland. Därefter for jag till Dalarna, för att sedan hamna i Söderköping. Här köpte jag och min fru ett gammalt barnhem och fick på köpet ett intresse för byggnadsvård. Många timmar av restaurering för att göra om det till bostad och till ateljé för min fru, som är skräddare. Nästan klart…

När jag tröttnar på att skrapa färg springer jag ett varv i naturreservatet på Ramunderberget, det har blivit ett antal mil genom åren.

 

 

Jag har ett brett intresse för konst och litteratur och utbudet finns verkligen! Nyss öppnades en privat konstsamling av världsklass i Norrköping, Ståhl Collection. Och i Söderköping har vi Sveriges äldsta bokhandel där både sortiment och aktiviteter med författarmöten är utöver det vanliga.

 

 

Min avdelning – Underhåll centralt - Elkraft 

Den grupp jag tillhör heter Underhåll centralt – Elkraft.

Förutom skiftgående elkrafttekniker så består vår grupp av en gruppchef, elkraftingenjörer, eltekniker och industrielektriker. 

Vi jobbar med förebyggande och avhjälpande underhåll samt nyinvesteringar på ställverk från 130kV till 400V. Högspänningsmotorer, batteri- UPS- och reservkraftanläggningar, hissar och traverser, brandlarmsystem m.m.

För dig som intresserad av detaljerna 

Vårt specifika ansvar är att säkerställa en tillförlitlig och personsäker drift av kraftdistributionen från 130 kV till lågspänningsställverk. Det innefattar dubbla inkommande 130kV linjer, 10 transformatorer 130 till 10kV med över 200 utgående 10kV fack till lågspännings-transformatorer och 10kV motorer. Allt kopplat till ett centralt styrsystem för manövrer och kontroll. Larm och varningar från systemet kommer som SMS till vår telefon för att vi ska kunna röra oss över hela fabriksområdet.

 

 

Följ med på en arbetsdag

Första arbetsdagen efter en ledighet är alltid ett förmiddagsskift mellan kl 06-14. 

Jag gör då en skiftavlösning med kollegan som jobbat natt, vad har hänt – vad är på gång.  

Min kollega har upptäckt ett oljeläckage från en 130kV transformator som måste åtgärdas. Blir oljenivån för låg löser transformatorn ut och produktionen stannar på en massalinje.  

Jag kollar transformatorn före kl. 07 när vår underhållsgrupp träffas för att gå igenom dygnet. Vi går genom hur produktionen har gått, vilka underhållsinsatser som har gjorts och vilka planer vi har för dagen.  

Efter mötet kontaktar vår elkraftingenjör Vattenfall som lovar komma på förmiddagen för att åtgärda felet. Transformatorn måste göras spänningslös före arbetet.  

Kraftsystemet är uppbyggt så att jag kan parallella två 130kV trafon, låta dem dela lasten och bryta den första utan att produktionen störs. Jag tar fram en kopplingssedel för att bryta och säkra arbetsplatsen. 

Jag gör omkopplingen på kontoret där vi har en manöverskärm för kraftövervakning. Jag kontrollerar spänningslöshet på transformatorn och jordar den.  För att höja säkerheten försöker vi alltid vara två när vi kopplar i högspänningen, en läser kopplingssedeln och den andre personen utför manövrarna. 

 

 

Arbetsschemat gör att det gått minst en vecka, ibland två, sedan jag träffade min chef Nicklas Johansson. Så vi har alltid ett möte planerat första förmiddagen för att stämma av.

 

 

När Vattenfall kommer gör jag en skriftlig riskbedömning av arbetet med dem, sedan får de ett arbetsbevis från mig på att anläggningsdelen är bruten, frånskild och jordad. Och deras arbete kan börja.  

Jag får ett samtal och en fråga om hur brandskyddet ser ut i en lokal där ett byggarbete ska utföras. Branddatorn på kontoret visar alla byggnader på hela fabriksområdet som skyddas med olika typer av detektorer och sprinklersystem. Här kan jag i realtid se värdet på varje enskild detektor och tillfälligt koppla bort delar vid arbete. Jag kopplar bort en sektion och ger klartecken till arbetet.  

Nästa samtal kommer från TMP fabriken som ska göra ett segmentbyte på en raffinör. De drivs med 10kV motorer. Och då måste jag frånskilja och låsa de 10kV fack som matar motorerna innan arbetet kan påbörjas. Jag passar samtidigt på att byta en av brytarna då den senare ska servas.

 

 

Produktionen upprätthålls med året-runt drift och kontinuerligt 3 skift.  Elkraftteknikerna följer drift-personalens skiftschema, medan all annan underhållspersonalen arbetar dagtid. Med jourgrupper för mekaniker, el/automation och processystem.  

Det innebär att vi under kvällar, nätter och helger, är den enda underhållspersonalen på plats.  

Det ger arbetet ytterligare en dimension. Vi får då efter bästa förmåga göra felavhjälpande underhåll på alla anläggningsdelar i fabriken vad gäller el/automation/system.  

Spännande och utmanande!  Och får jag själv säga det, så löser vi uppgiften bra. Men det krävs också att vi har ett nära samarbete med driftpersonal och skiftschefer för att lyckas. Fastnar vi i felsökning eller inte behärskar något system kan vi alltid ringa och få tips eller kalla ut en jourgrupp.

 

Varför Holmen 

Att jag började på Holmen var mest en tillfällighet men att jag är kvar efter så många år beror på att jag har ett intressant och varierat arbete.  

Det ger en speciell tillfredställelse när alla arbetar tillsammans och bidrar med sin kompetens för att lösa de problem som kan uppstå i en sådan här komplex anläggning.    

Att vi har en omvittnat långsiktig ägare känns också bra i en bransch som genomgår stora förändringar.  

När jag skriver det här är klockan tre på natten och från imorgon bitti är jag ledig fem dygn på schemat.  

En av fördelarna med skiftgång tycker jag, koncentrerat arbete och därefter längre ledighet.  

Tack för mig!