Men först lite kort om mig

Jag är född och uppvuxen i Hudiksvall, cirka 1 mil från Iggesund. 2017 tog jag examen som civilingenjör inom energiteknik på Umeå universitet och därefter valde jag och min sambo, så som många andra hemvändare, att flytta tillbaka hem till Hudiksvall.  

Jag är nyss fyllda 30 år och har arbetat som processingenjör på Holmen Iggesund i ungefär 6 månader. I bloggen kommer jag att berätta lite om hur jag som ung och nyanställd får förtroende att driva allt ifrån processoptimeringsfrågor till strategiska förstudier 

 

Min avdelning

Jag hör hemma på massabruket eller ”cellulosa” som vi ofta säger. Jag och mina närmsta kollegor inom Process och Miljö är en relativt lite grupp bestående av tre processingenjörer, två miljöingenjörer och en energiingenjör. Kortfattat arbetar vi för att massan ska produceras resurseffektivt utifrån ställda krav på kvalitet och hållbarhet. I vår grupp ligger även ansvaret för intern och extern rapportering av statistik för energi, utsläpp, samt användning av kemikalier och vatten. Av detta ansvarar jag för rapportering av CO2-utsläpp, NOX-utsläpp, energiförbrukning och användning av hållbara bränslen. Annars fokuserar jag främst effektiviteten hos massabrukets energi- och kemikalieåtervinningscykler, alltså inte där själva massan produceras utan de processer som tillsammans bildar kretsloppen som försörjer massa- och kartongbruket med energi och kemikalier. Hjärtat i detta är sodapannan som ni kan skymta i bakgrunden. 

 

En dag på jobbet, hur ser en dag ut för mig 

Jaha, vad gör jag egentligen då? Hur ser en dag ut för mig?  

Som för de flesta kan ju en dag se väldigt olika ut, Men om vädret tillåter (och orken finns) tar jag gärna cykeln till jobbet. 

 

Väl på plats gör jag en överblick över produktionen på fabriken. Detta för att se om det finns störningar som påverkar min planering. Om läget är lugnt fortsätter jag med att se över mina dagliga uppgifter. Det kan vara planering inför möten eller kontakt med kollegor, konsulter och leverantörer där jag ska utreda tekniska förutsättningar eller processtatistik. 

 

Konkreta exempel på arbetsuppgifter från förra veckan: På måndagen såg jag över anslutningar och mätsträckor på matarvattenledningar åt en extern aktör som ska kalibrera flödesmätare. På tisdagen satt jag i en arbetsgrupp som satts ihop för att minska Holmen Iggesunds CO2-utsläpp. 

Under onsdagen höll jag som projektledare möte med projektets styrgrupp för att fastställa projektets status och lyfta beslutspunkter. Projektet är en strategisk förstudie som ska kartlägga övergripande påverkansfaktorer på Holmens Iggesunds ångförsörjning de kommande 10 åren. För detta har jag en projektgrupp som utreder bland annat tekniska livslängder, gällande och kommande utsläppskrav samt produktionsscenarier. 

 

Vad uppskattar jag med att jobba på Holmen och min arbetsplats

Jag får både variation och flexibilitet i mitt jobb och det värdesätter jag otroligt mycket. Utifrån mina konkreta exempel på arbetsuppgifter förstår ni att jag varierar mellan att jobba både själv och i grupp med att detaljstudera, projektleda och hantera övergripande frågeställningar.  

Flexibilitet får jag mycket tack vare att jag har så kallad ”förtroendetid” och att jag dessutom kan genomföra vissa arbetsuppgifter hemifrån. Detta innebär att jag får stor frihet i att lägga upp min vecka på det sätt som passar mina arbetsuppgifter och privata vardag.  

Trygghet och stabilitet är också något som jag och säkert många med mig värdesätter lite extra i dessa oroliga tider. Under min relativt korta tid på Holmens Iggesund kan jag konstatera att företaget även erbjuder detta eftersom vi ligger i framkant i en gigantisk framtidsbransch som ständigt växer.  

 

 

Avslutande ord, tacka för mig 

Kul att ni stannade upp och läste igenom mitt inlägg! Detta var svårare än jag trodde men jag hoppas att jag ändå har lyckats ge er lite mer inblick i arbetet som jag och mina kollegor bedriver på Holmen Iggesund. Vill ni veta mer är det bara att höra av er!