Berätta om din resa på Holmen

Jag började i rollen som köpchef på region Nord för två och ett halvt år sedan. I denna roll hade jag ca 10 direktrapporterande medarbetare. Det var en nystartad avdelning och många av oss hade ingen erfarenhet av virkesköp, men vi arbetade tillsammans med att bygga upp avdelningen och hitta vägar framåt.

Jag hade förmånen att arbeta med väldigt drivna virkesköpare som ville göra saker själv och initierade och äskade om att göra projekt för att driva affären framåt, samt utveckla verksamheten för effektivare arbetssätt.   Vi ville alla framåt och var villiga att bidra. Exempel på detta var bearbetningsprojektet som syftade till att öka bearbetningstakten mot våra skogsägare. Detta har idag resulterat i en ny roll på region Nord – en köpkoordinator som nu jobbar regionalt med att stärka virkesköpare individuellt i sin bearbetning, boosta närvaron i ett specifikt område samt event och marknadsföring.

 

Den bästa dagen för mig är när jag har medarbetare som kliver fram och levererar. När jag känner att det finns ett starkt medarbetarskap där alla vill framåt och leverera. Kraften är så mycket större i en stor grupps drivkraft än om det är en som styr och de andra följer.

Utmaningen i min nya roll är att få alla med på resan och våga ta beslut när tillräckligt många är med på tåget.  Att driva utveckling kräver mod.  

Nu har jag gått in i rollen som affärsutvecklingschef på Holmen Skog med uppdraget att, tillsammans med resten av gänget på sektion lokala köp, skapa förutsättningar för att vi ska växa på virkesmarknaden.

Just nu är det stort fokus på att implementera nya system samt att förankra och införa nya arbetssätt. Vi samarbetar nära med köpcheferna för att utveckla och implementera dessa nya arbetssätt och metoder.

I min roll har jag både direkt ledarskap men framförallt arbetar jag med förändringsledning i nära samarbete med regionchefer och köpcheferna på Holmen Skog.

Vi är mitt i en förändringsresa där vi hanterar stora frågor tillsammans och coacha köporganisationen i hur vi ändrar vägen framåt, vilket innefattar både synsätt och beteenden med stöd av nya digitala hjälpmedel. Utmaningen i min nya roll är att få med alla på resan och tordas ta beslut när tillräckligt många är med på tåget.  Att driva utveckling kräver mod.  

 

Hur hamnade du på Holmen?

Efter jägmästarutbildningen jobbade jag på Sveriges skogsentreprenörer som verksamhetsansvarig för deras certifieringsparaply, samt som företagsutvecklare för avtal och juridikfrågor.

Under denna period jobbade jag mot och tillsammans med Holmen som en branschpart och jag kände tydligt hur företagskulturen genomsyrades av både empati, ett bra synsätt och sunda värderingar. Vi jobbade inte sällan med komplexa och svåra frågeställningar, och Holmen höll alltid en bra linje och en professionell hållning i de olika frågorna.

 

Jag ville till ett företag där jag kunde utvecklas och som kunde stötta och hjälpa mig i en framtida ledarroll – vilket jag kände att jag kunde få här.

 

Jag hade en vilja att gå in i en mer ledande roll och letade aktivt efter en chef- och ledarroll som skulle kunna passa mig. I denna veva kom det ut en tjänst som köpchef på Holmen, vilket jag såklart tyckte kändes jätteintressant för mig. Förutom den positiva bild jag hade av Holmen så visste jag även att det fanns en strategi kring ledarskap och ett genomtänkt ledarskapsprogram och struktur. Jag hade intervjuat några av mina tidigare kursare och vänner som jobbade på Holmen kring kultur, ledarskap och min blivande chef. Jag ville till ett företag där jag kunde utvecklas, som stöttar och hjälper mig i en framtida ledarroll – vilket jag kände att jag kunde få här.

 

Hur skulle du beskriva Holmens ledarskap?

Ledarskapet på Holmen motsvarade mina högt ställda förväntningar. Det är ett väldigt fritt ledarskap som präglas av tillit. I organisationen finns ett högt förtroende och kulturen är tillåtande. Att göra fel är ingen fara, utan något vi lär oss av – vilket också utveckling kräver.

Det finns en tydlig struktur och ett tänk kring Holmens ledarskap, där alla chefer ska ha samma grundplatta att utgå ifrån. Jag gick exempelvis ledarprogramet ”Chef i Holmen” bland det första jag gjorde när jag börjande på Holmen. När alla chefer på ett företag har samma grundplatta så skapas ett gemensamt språk kring verktyg och ledarskap vilket blir en styrka. Därefter har jag även gått vårt HGL program som bygger vidare på den grund jag redan hade fått.

Vi har även ett starkt nätverk mellan cheferna på Holmen Skog och jag känner mig aldrig ensam som chef. Jag har alltid någon att ringa och prata med om problem och frågor uppstår. Vi kör regelbundna möten, fokusgrupper och digitala utbildningar/workshops – nu senast kring förändringsledning och agilt arbetssätt.

Jag har fått bättre självkännedom och lärt mig mer om mina styrkor och mina svagheter och hur jag kan använda dessa i mitt ledarskap.

Jag har utvecklats mycket i min roll som chef och ledare. Jag har fått bättre självkännedom och lärt mig mer om mina styrkor och mina svagheter och hur jag kan använda dessa i mitt ledarskap. Jag har blivit mer personlig under resans gång då jag ser styrkan i att vara transparant och öppen.  

Jag tycker att jag i min ledarroll har ett större ansvar att anpassa mig mot mina medarbetare så att de uppfattar mig som inkännande och coachande. Jag är medveten om att jag som person är väldigt tydlig rak och resultatinriktad, och då är det viktigt att hitta en balans så att man inte upplevs som styrande.

Det roligaste med en ledarroll är att få se människor växa och utvecklas till att ta nästa steg. Utveckling och driv framåt är en stor motivator för mig.

 

Vilka är de viktigaste verktygen som du har i din verktygslåda kring ledarskap?

Holmens målstyrningsmodell där vi skapar en gemensam målbild som sedan bryts ner på grupp och individnivå fungerar väldigt bra för mig. Jag tycker att det skapar en tydlighet och i kombination med ett coachande ledarskap där medarbetarna själva får komma med svaren kring hur vi når det uppsatta målen så blir det kraftfullt.

För mig är det viktigt att vara nära mina medarbetare. Vi har en struktur för kommunikation för att vid behov kunna prioritera tillsammans. Tiden är begränsad och det kommer lätt upp många saker på agendan där vi behöver välja vad som ger oss störst effekt.  

Det är viktigt att bygga sitt team och våga anställa olika personlighetstyper för att få ett fungerande och framgångsrikt team. Det gäller att bygga med olika styrkor – både kompetensmässigt och personlighetsmässigt. Vid mina rekryteringar har vi på Holmen varit modiga och vågat anställa olika. Det har varit häftigt att se vilka möjligheter det gett oss.

 

Stark gemenskap

I februari deltog jag på region mitts konferens. Jag tycker att det är viktigt med denna typ av möten och konferenser för att mötas fysiskt, diskutera viktiga frågor och skapa tillit och gemenskap. Just denna gång hade vi ett stort fokus på välmående, förändringsledning och medarbetarskap. Vi kikade också på vår senaste medarbetarundersökning och vad vi behöver jobba med för att utveckla och förstärka framåt. Holmen är en bra arbetsgivare, det är inte för inte som vi hamnar högt på exempelvis listor som Sveriges Bästa Arbetsgivare – när våra medarbetare själva får möjlighet att tycka till. Men det finns alltid saker som också behöver utvecklas vidare.  Denna vecka deltar jag i region nords konferens vilket ni som följer min Instagram Take Over får hänga med på.  

 

Mer om Anna... 

Namn: Anna Björk

Utbildning:  Jägmästarutbildning

Fritidsintressen:  Jag har ett motto att jobb och fritid ska vara lika kul, så när jag varit ledig ett tag längtar jag tillbaka till jobbet och viceversa 😊 För mig ger det en bra balans.

Den största delen av min fritid spenderas med våra hundar, jakt/skidor/apportering. Häng med familj och vänner. Och under barmarkssässongen växtodling.